Eigenaar bouwval Finsterwolde en gemeente Oldambt binnenkort voor de rechter

De eigenaar van de bouwval aan de H.J. Siemonsstraat 52 in Finsterwolde en de gemeente Oldambt staan binnenkort voor de rechter. De dagvaarding is medio deze maand verstuurd. Verwacht wordt dat de zitting pas in het tweede deel van 2021 plaatsvindt. Het vonnis van de rechtbank zal dan nadien geschieden. Dit heeft het college van B en W aan de gemeenteraad laten weten.

Met de dagvaarding is de huidige eigenaar opgeroepen voor het gerecht te verschijnen. Met deze dagvaarding is tevens aangegeven dat het de huidige eigenaar vrij staat om in de tussentijd alsnog de kavel in bouwrijpe staat te leveren.

Doorlopen traject
Eind 2019 is de koopovereenkomst met de huidige eigenaar ondertekend. Daarin was aangegeven dat de huidige eigenaar ruim zes maanden de tijd had om de kavel in bouwrijpe toestand te leveren. Vanwege de Coronamaatregelen en persoonlijke omstandigheden had de huidige eigenaar om uitstel van levering gevraag tot 1 oktobervorig jaar. Daarmee is de gemeente Oldambt destijds akkoord gegaan.

Begin oktober 2020 bleek echter dat de huidige eigenaar zijn afspraken niet was nagekomen. Daarop is hem een ingebrekestelling gestuurd en ontving hij tevens een niet-onderhandelbaar tegenvoorstel gedaan. Dit tegenvoorstel heeft hij niet geaccepteerd. Daarop is hem in januari 2021, naar aanleiding van het tegenvoorstel, wederom een ingebrekestelling gestuurd.

"De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het samenstellen van de dagvaarding en het overleg tussen de advocaten van beide partijen om toch nog tot een overeenstemming te komen zonder tussenkomst van de rechter. Helaas is dit niet gelukt en is medio april 2021 de dagvaarding verstuurd", laat het college aan de raad weten.

Tijdsbestek
Met de gang naar de rechter is echter enige tijd gemoeid. Na de dagvaarding heeft de huidige eigenaar/tegenpartij zes weken de tijd om op de dagvaarding te reageren. Vervolgens zal de rechtbank een datum voor de zitting plannen. Deze datum is afhankelijk van de agenda’s van alle betrokken partijen.

Op dit moment worden er zittingen voor de periode van juli tot oktober 2021 gepland. De kans bestaat dat de bewuste zitting pas in het tweede deel van 2021 plaatsvindt, los van het feit of de huidige eigenaar om uitstel vraagt. Het vonnis van de rechtbank zal dan nadien geschieden. 

Zie ook: https://hetstreekblad.nl/artikel/1161401/gemeentebelangen-oldambt-wil-alle-informatie-op-tafel-over-bouwput-in-finsterwolde.html.