Verdubbeling spoor tussen Scheemda en Winschoten als onderdeel van de Wunderline

De provincie Groningen wil het spoor tussen Scheemda en Winschoten over een lengte van 4 kilometer verdubbelen. De spoorverdubbeling is onderdeel van het internationale project Wunderline.

Provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen willen samen een impuls geven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio’s. Goed openbaar vervoer is daarbij essentieel. De Wunderline realiseert een snellere, comfortabele treinverbinding. Hiermee kunnen werknemers, studenten en toeristen straks in iets meer dan twee uur tussen Bremen en Groningen reizen.

Om deze snelle treinverbinding mogelijk te maken is een extra spoor nodig, waarop treinen elkaar kunnen passeren. Hierdoor wordt de reistijd korter en sluiten de Nederlandse en Duitse spoordiensten beter op elkaar aan. De spoorverdubbeling wordt door de provincie Groningen en ProRail uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Oldambt.

Bewonersbijeenkomst

De provincie, gemeente Oldambt en ProRail willen de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden tijdens de voorbereiding van de aanleg van het spoor informeren en de mogelijkheid bieden om hun wensen en ideeën over het project kenbaar te maken. Hiervoor wordt op 27 mei een online bewonersbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om van 10 tot en met 18 juni te reageren op het voornemen en het ontwerp om tussen Scheemda en Winschoten een spoorverdubbeling aan te leggen. 

Meer informatie
Meer informatie over de spoorverdubbeling, het project Wunderline en (online) bijeenkomsten staat op de website van de provincie Groningen; https://www.provinciegroningen.nl/projecten/spoorverdubbeling-scheemda-winschoten/. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de provincie Groningen via 050-3164911 of spoorverdubbelingsw@provinciegroningen.nl.