Bijzondere verjaardag voor Kees van Slochteren met taart en een Koninklijk lintje (In totaal negen decorandussen in Oldambt)

Ter gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen hebben negen inwoners uit de gemeente Oldambt een koninklijke onderscheiding gekregen. Zeven inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, Kees van Slochteren is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Annechien ten Have tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Voor Kees van Slochteren was het sowieso een memorabele dag. Vandaag viert de inwoners van Scheemda zijn 74ste verjaardag.

Vanwege corona worden de lintjes op drie momenten opgespeld, namelijk vanmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag. Vanmorrgen zijn de inwoners gebeld met het goede nieuws door burgemeester Cora-Yfke Sikkema.
 
De gedecoreerden
Naast Van Slochteren en Annechien The Have kregen ook Klaas Suur uit Winschoten, Anneke Scholte-Huttinga uit Scheemda, Durandus Takens uit Winschoten, Wiebe de Boer uit Winschoten, Wim van der Ploeg uit Midwolda, Meeuwes Luten uit Scheemda en Trijnie Meins-Blouw uit Winschoten een Koninklijk lintje. Zij werden benoemd tot  Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
Verdiensten
Klaas Suur (77): 1986 - 2010: vrijwilliger bij de Nieuwe Apostolische Gemeente in Winschoten, 2004 - heden: (mede)oprichter en secretaris (2009 - 2016) van de Voedselbank Winschoten.
 
Anneke Scholte-Huttinga  (71); 1975 - heden: seniorensportleider bij diverse gymnastiekverenigingen en beweeggroepen, 1989 - heden: medeoprichter en bestuurslid van Diabetesvereniging Nederland, afd. Oost-Groningen.
 
Durandus Takens (62): 1982 - 2017: medeoprichter, bestuurslid en vrijwilliger bij toneelclub Toneel 82 in Midwolda, 1991 - heden: bestuurslid van ijsbaanvereniging Eigen Kracht in Midwolda, 2001 - 2020: diverse functies bij tennisclub Nieske Meppers in Midwolda, 2012 - 2020: diverse functies bij voetbalvereniging MOVV in Midwolda.
 
Wiebe de Boer (70): 1970 - heden: dirigent bij diverse koren, 1985 - heden: vrijwilliger bij de Christelijk gereformeerde kerk in Winschoten, 1995 - 2020: dirigent van het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander in Hoogezand, 2015 - heden: dirigent van het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor in Bierum, 2016 - heden: vrijwilliger bij Stichting ITOMtaal, een stichting die inburgeringslessen verzorgt, 2017 - heden: dirigent van mannenzangensemble Con Forza in Winschoten.
 
Wim van der Ploeg (66): 1993 - 2006: ledenadministrateur bij Gereformeerde Kerk Nieuwolda (nu PKN), 1995 - 2009: administrateur en bestuurslid bij christelijke basisschool De Zaaier in Nieuwolda, 2002 - heden: vrijwilliger bij zorgboerderij Fenna Heerd in Noordbroek, 2006 - 2016: vrijwilliger bij Gereformeerde Kerk Midwolda (nu PKN).
 
Meeuwes Luten (63): 1999 - heden: vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Scheemda, 2002 - heden: bestuurslid en vrijwilliger bij Kamerkoor Arti Vocali in Winschoten, Delfzijls symfonieorkest Suonare d'Amatori, Collegium Musicum Loppersum en Choral Voices in Groningen, 2016 - heden: voorzitter van het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt en het Interkerkelijk Diaconaal Platform Oldambt.
 
Trijnie Meins-Blouw (75): 1985 - 1995: mantelzorger, 1985 - heden: vrijwilliger bij Oosterlengte, 1990 - 2013: docent volksdansgroep De Iemedaansers in Beerta, 1999 - heden: docent volksdansen bij werelddansgroep Altijd Plezier in Winschoten.
2015 - heden: docent volksdansen bij werelddansgroep Recreatie En Ontspanning in Scheemda, 2016 - heden: volksdansgroep Bad Nieuweschans (tot 2018) en Finsterwolde.
 
Kees van Slochteren (74): 1971 - 2015: vrijwilliger bij Independent Order of Odd Fellows (IOOF), 1996 - 1999: secretaris van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsrijders Bond (KNSB), 2003 - heden: vrijwilliger bij Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), 2003 - heden: bestuurslid van de VVD Oldambt en de regio Oost-Groningen, 2008 - 2019: medeoprichter van Stichting Kunst & Cultuur De Graanrepubliek, 2008 - heden: bestuurslid van Cultuurplatform Oldambt, 2008 - heden: medeoprichter/bestuurslid van stichting Orgel 1526 Scheemda, 2009 - heden: lid van het 4 mei Comité Scheemda, 2012 - heden: oprichter/bestuurslid van Projectgroep Filosofie en Godsdienst.
 
Annecien Ten Have-Mellema (63): 1980 - 1990: lid van de medezeggenschapsraad Basisonderwijs Beerta., 1995 - 2006: bestuurslid en voorzitter (tot 2005) van het district Oldambt, voorzitter van de veehouderij-sectorraad (sinds 2003) en ledenraadslid van ACM, nu Royal Agrifirm Group, 1997 - 2012: bestuurslid van vakgroepen van LTO Nederland, 2010 - heden: lid van de expertgroep Voluntary Subgroup on Alternatives to Surgical Castration, 2012 - 2018: vicevoorzitter van het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland, 2015 - heden: bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s, 2015 - heden: lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden, 2016 - heden: voorzitter van de stichting Nuffield Nederland en bestuurslid van Nuffield International.