Lintjesregen: Deze inwoners van Groningen krijgen vandaag een koninklijke onderscheiding

Net als vorig jaar ziet de lintjesregen er door corona anders uit dan we zijn gewend. Deze inwoners van Groningen hebben vandaag een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Eemsdelta

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Jelle van der Knoop, Stedum

Jelle van der Knoop heeft in 2009 de Groninger Bodem Beweging opgezet en is sindsdien ook voorzitter van de organisatie. Daarnaast helpt hij al jaren mee bij de scoutingvereniging Stedum, die onder zijn bezielende leiding is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging. Daarnaast zet hij zich in voor zijn dorp als secretaris van Dorpsbelangen Stedum.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Foktje Oosterhuis-Bouma, Holwierde

Al meer dan twintig jaar is Foktje Oosterhuis-Bouma betrokken bij de Stichting dorpskrant Holwierde-Krewerd en ze heeft gewerkt aan de speciale uitgave van die krant over de oorlogsjaren en de bevrijding van Holwierde. Daarnaast was zij vrijwilliger bij verschillende organisaties.

A.J.T. Plomp, Delfzijl

De wijkvereniging Tuikwerd in Delfzijl heeft mede dankzij penningmeester Plomp weer een gezonde financiële basis. Hij biedt waar nodig een luisterend oor, ondersteuning en advies. Daarnaast was de heer Plomp mantelzorger en vrijwilliger in verpleeghuis Vliethoven.

Alfred Houwing, Appingedam

Al meer dan twintig jaar is Alfred Houwing penningmeester en vrijwilliger bij het reddingstation van de KNRM Eemshaven. Daarnaast is hij bestuurslid van de watersportvereniging Neptunus. In de periode waarin Houwing deel uitmaakt van de PlCie zijn onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van deze commissie tot op het moment van schrijven 522 acties uitgevoerd, waarbij 1083 mensen en 44 dieren veilig aan wal werden geholpen. Zelf heeft hij aan 1 actie meegedaan.

Groningen

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Amina Helmi (50), Haren

Hoogleraar Dynamica, Structuur en Evolutie van de Melkweg aan de Rijksuniversiteit Groningen en één van de meest succesvolle astronomen van de wereld. Ze is grondlegger en pionier van de Galactic Archaelogy, de studie van de oorsprong en evolutie van de melkwegstelsels in het heelal. In 2019 won ze de prestigieuze Spinozapremie.

Bert Poolman (61), Haren

Hoogleraar Biochemie en programmadirecteur van het Groningen Centre for Synthetic Biology aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in zogenaamde membraaneiwitten. Deze transporteiwitten kunnen kleine moleculen door een membraan laten passeren. Hij hoort met zijn onderzoek tot de wereldtop van de synthetische biologie.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Erik Dietzenbacher (62), Groningen

Hoogleraar Interindustry Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt hoe wijzigingen in de economie economische uitkomsten beïnvloeden. Dietzenbacher heeft meer dan 90 artikelen en negen boeken gepubliceerd, waaruit heel veel geciteerd wordt door andere wetenschappers.

Margrite Kalverboer (60), Groningen

Bijzonder hoogleraar ‘Kind, (Ortho)pedagogiek & Kinderrechten en Vreemdelingenrecht’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2016 is ze Kinderombudsman van Nederland. Ze zet zich in voor de belangen en rechten van kinderen, zoals ze zijn vastgelegd in het Internationaal Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties (IVRK).

Maarten Loonen (60), Haren

Universitair hoofddocent Arctische Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en manager van het Nederlands Poolstation op Spitsbergen. Hij onderzoekt brandganzen die in het poolgebied broeden. De gedetailleerde lange-termijngegevens die Loonen in het noordpoolgebied verzamelde, zijn heel waardevol voor de wetenschap.

Jan Berend Wezeman (62), Groningen

Hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht en decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij staat bekend als ervaren, doortastend en aimabel. Wezeman is voor een derde termijn benoemd als decaan, wat niet vaak voorkomt op de universiteit.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Marcel Bellinga (48), Groningen

Sinds 1989 lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, en sinds 1994 secretaris. Bellinga fluit sinds 1990 voor de KNVB. Hij kreeg in 2006 de zilveren en in 2011 de gouden scheidsrechtersspeld van de voetbalbond.

Rudolf Oosterdijk (61), Haren

Predikant van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen vanaf 1997. Hij heeft in 2014-2015 geholpen het interieur van de Dorpskerk in oorspronkelijke staat terug te brengen. In 2007 nam hij het initiatief voor een Bijzondere Leerstoel Protestantisme aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Oosterdijk ook lid van het 4 mei Comité Haren en heeft het kamerkoor Nicolai Ensemble opgericht.

Bart Prak (62), Groningen

Prak heeft het internationale Holland Nordic Basketball Tournament (HNBT) opgericht. Daarnaast organiseert hij vanaf de jaren ’80 internationale uitwisselingsreizen. De afgelopen 30 jaar zijn er duizenden mensen naar Groningen gekomen om te gast te zijn bij de heer Prak en zijn spelers en in Groningen basketbal te spelen.

Matteke Winkel (71), Groningen

Betrokken bij het project Stolpersteine in de Schilderswijk. Met de Stolpersteine worden Joodse bewoners, verzetsstrijders en dwangarbeiders herdacht. Vorig jaar en begin dit jaar schreef ze mee aan het boek Sprekende Stenen. Stolpersteine in de Schilderswijk Groningen, dat deze week verschijnt. Winkel is ook actief geweest bij verschillende organisaties voor hulp aan doven

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Bouwkamp (70), Haren

Sinds 1994 ouderling bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Haren. Bouwkamp heeft zich ook ingezet voor de GPV/ChristenUnie Haren. Sinds 2013 is hij lid van het bestuur van scholenvereniging NoorderBasis. Daarnaast mantelzorger voor verschillende familieleden.

Addie Dost (62), Woltersum

Voorzitter van Sportvereniging Woltersum (SVW). In de periode 2018-2019 hielp hij de viering van het 100-jarig bestaan van de sportvereniging organiseren. Dost is ook actief geweest voor de Vereniging voor Volksvermaken Woltersum en de Vereniging voor Dorpsbelangen Woltersum e.o. Tafellid van de Dorpstafel, een overlegorgaan over dorpsvernieuwing en aardgaswinningsproblematiek.

Didi Geerts-Ellens (72), Groningen

Vanaf 2000 secretaris van Dansgroep Schaokeldaansers in Oosterhoogebrug, en de laatste jaren ook voorzitter. Ze is al 40 jaar lid van deze dansgroep en wordt als drijvende kracht van de club gezien. Geerts-Ellens is ook al sinds 1985 collectante voor de Hartstichting. Daarnaast zet ze zich in voor hulpbehoevende naasten en buren.

Henk Kooistra (64), Lellens

Kooistra richtte in 2006 de Stichting Present Groningen op. Present verbindt vrijwilligers aan mensen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij klusjes in of om het huis. Daarnaast hij zich met de Coöperatie Woldwijk in voor duurzaam agrarisch natuurbeheer. Kooistra was tussen 1976 en 2019 actief voor de ChristenUnie en zat van 1987 tot 2010 in het bestuur van de christelijke school in Ten Post.

Paulien Medema-de Vlieger (60), Groningen

Vanaf 1980 verpleegkundige in het UMCG. Naast haar werk is doet ze sinds 1984 allerhande vrijwilligerswerk, voor de Protestantse Wijkgemeente De Bron, Vereniging De Zonnebloem, Stichting Ambiance Noord Nederland (wensambulance) en de peuterspeelzaal in Beijum. Medema-De Vlieger is ook mantelzorger voor haar moeder en schoonmoeder.

Jan Roelfsema (72), Woltersum

Vrijwilliger bij het dorpshuis ‘De Bongerd’ in Woltersum. Ook toneelmeester van toneelvereniging ‘Old Egypte’ en bij de eindmusical van groep 8 van OBS De Huifkar in Woltersum. Voor de Sportvereniging Woltersum heeft Roelfsema verschillende vrijwilligersklussen gedaan. Hij staat bekend als het ‘Geheugen van Woltersum’: van haast alle verenigingen in het dorp is hij lid, bezoekt hij de vergaderingen, maakt overal verslagen van en maakt foto’s en video’s.

Harrie Vos (68), Groningen

Was voorzitter van de Wijkbelangenvereniging West-Indische Buurt en van volleybalvereniging DIO/Bedum. Sinds 2012 is hij actief voor het Noord Nederlands Opera- en Operettekoor. Verder is Vos lid geweest van de ondernemingsraden van Noordhoff Uitgevers Groningen en Wolters Kluwer Nederland. Vanaf 2019 is Vos penningmeester van Kinderboerderij De Beestenborg in Groningen.

 

Het Hogeland

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Lub Snijder (58), Baflo

Actief in Gereformeerde kerk, voorzitter CNV Vakmensen, voorzitter Voedselbank Het Hogeland, lid platform armoedebeleid, voorzitter Kledingbank Maxima Het Hogeland, bestuurslid Eigen Kracht Noord-Nederland, vrijwilliger Werken met Zorg.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Aalf Bulthuis (77), Noordwolde

Voorzitter Dorpshuis De Woldstee, actief bij voetbalvereniging Noordwolde en de tennisvereniging ZNEO in Zuidwolde. Lid raad van commissarissen huisjespark De Monnik Schiermonnikoog.

Coba Buwalda-Frik (63), Ulrum

Mantelzorger beide ouders, actief binnen Gereformeerde kerk, medeorganisator kerstroute en herfstfair, penningmeester begrafenisvereniging Het Kerspel.

Geert de Groot (73) en Janny de Groot-Kuiper (70), Uithuizen

Beiden actief voor Gereformeerd kerk en Wereldwinkel. Zij was bijna 20 jaar actief bij vrouwenbeweging Passage. Hij is bestuurslid Buitensportactiviteiten Uithuizermeeden, en is grensrechter en terreinman van voerbalvereniging SV Heracliden.

Harrie Hoek (65), Uithuizen

Bestuurslid en trainer/coach bij handbalvereniging, bestuurslid PvdA-afdeling, voorzitter van de Stichting Groninger Week, voorzitter van Museum Menkemaborg en van Schoolbestuur Lauwers en Eems, voorzitter Comité 4 mei.

Henk Huisjes (77), Zuidwolde

Bestuurslid en trainer sportvereniging ZNS, penningmeester kleuterschool De Woelwaters en Christelijk Lager Onderwijs. Scriba Gereformeerde kerk, penningmeester van de Ontmoetingskerk, mantelzorger voor echtgenote.

Hennie Maring (62), Uithuizen

Vrijwilliger en dirigent Eemsmond Big Band. Medeorganisator Delfsail.

Bea van der Ploeg-Bulthuis (59), Uithuizen

Vrijwilliger als overblijfmoeder en voorleesmoeder bij cbs Koning Willem Alexander, secretaris en voorzitter van de Hervormde vrouwengroep Draagt elkanders lasten, bestuurslid vrouwenkoor Sola Gratia, secretaris oecumenische Cantorij, vrijwilliger Wereldwinkel en bibliotheek, en actief binnen de Hervormde Gemeente.

Hanneke Ritzema-Groeneveld (65), Winsum

Bestuurslid gymnastiekvereniging VIOS Warffum, lid van het Oranjecomité en secretaris vrouwenkoor Bel Canto Warffum. Bestuurslid Winsumer Cantorij. Vrijwilliger Wereldwinkel, bestuurslid Vrienden Voor Elkaar, actief in Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt.

Gaatze Tol, (67), Ulrum

Vrijwilliger EHBO, actief bij Protestantse Gemeente, bestuurslid H. de Cockschool, actief bij CNV Vakmensen, bestuurslid Vrienden van de arme kant en Voedselbank Het Hogeland, bestuurslid 4 mei Comité, bestuurslid DörpsZörg Ulrum en Kledingbank Maxima.

Jan Vogel (82), Den Andel

Onderhoudsman begraafplaats, actief bij biljartvereniging Krijt Op Tijd.

Jan Jelle de Vries (49), Noordwolde

Bestuurslid Oranjevereniging, medeorganisator stille tocht 4 mei, penningmeester en vrijwilliger muziekvereniging Wilhelmina Bedum, penningmeester dorpshuis De Woldstee, secretaris schietvereniging De Woldschutters Zuidwolde, bestuurslid Plaatselijk Belang.

Wem Zuideveld (71), Noordwolde

Met zijn vrouw beheerder dorpshuis De Woldstee, penningmeester kaartclub De Woldstee, vrijwilliger muziekvereniging Uno Animo, actief bij schuttersvereniging S.V. de Woldschutters.

Midden-Groningen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Meijer (61), Overschild

Bondscoach Taekwondo Nederland, Frankrijk en Griekenland. Coachte sporters voor negen EK’s en tien WK’s. Opgenomen in de Taekwondo Hall of Fame in Las Vegas. Sinds 1983 eigenaar van en hoofdcoach bij Taekwondo Center te Groningen (Taekwondoschool Henk Meijer)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Astrid Boekholt (50), Hoogezand

Een vrouw met een groot hart voor mensen, vrijwilliger bij Humanitas en organiseert veel voor kunst en cultuur.

Gesina Genzel-Venema (75), Foxhol

Maakt zich al 56 jaar verdienstelijk voor de mensen dicht om haar heen, een buurtgenoot die uit het ziekenhuis kwam en een jongen met het Prader Willi Syndroom bij het doen van zijn oefeningen.

Wubbo Daniëls (60), Muntendam

Bestuurslid stichting Archief Muntendam, 29 jaar voorzitter en vrijwilliger bij de EHBO-vereniging. Droeg tot vorig jaar als vrijwilliger bij de Regiopolitie bij aan openbare orde en veiligheid’.

Hilbrand-Jan Pater (80), Zuidbroek

Jarenlang vrijwilliger voor de voormalige gemeente Menterwolde en in Muntendam in het bijzonder. 61 jaar vrijwilliger bij het stembureau Menterwolde waar hij de lokale, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen ondersteunde.

Herman de Wind (75), Hoogezand

Werkte van 1978 tot 2011 als koster bij de Protestantse gemeente Hoogezand-Sappemeer, zette na zijn pensionering zijn werk vrijwillig voort. Beheerder Stiltecentrum Brandpunt, begeleidt nabestaanden.

Oldambt

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Annechien Ten Have-Mellema (63), Beerta

Was vanaf 1980 tien jaar lang lid van de medezeggenschapsraad Basisonderwijs Beerta en van 1995 tot 2006 bestuurslid en voorzitter van district Oldambt. Tegenwoordig is ze lid van expertgroep Voluntary Subgroup on Alternatives to Surgical Castration, lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden en voorzitter van de stichting Nuffield Nederland en bestuurslid van Nuffield International.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Kees van Slochteren (74), Scheemda

Was van 1971 tot 2015 vrijwilliger Independent Order of Odd Fellows (IOOF). Sinds 2003 is meneer Van Slochteren vrijwilliger bij Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en bestuuslid van de VVD Oldambt en de regio Oost-Groningen. Tevens is hij onder meer medeoprichter van Stichting Kunst & Cultuur De Graanrepubliek, bestuurslid van Cultuurplatform Oldambt en medeoprichter van stichting Orgel 1526 Scheemda.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Klaas Suur (77), Winschoten

1986 - 2010: vrijwilliger bij de Nieuwe Apostolische Gemeente in Winschoten. 2004 - heden: (mede)oprichter en secretaris (2009- 2016) van de Voedselbank Winschoten.

Anneke Scholte-Huttinga (71), Scheemda

1975 - heden: seniorensportleider bij diverse gymnastiekverenigingen en beweeggroepen.1989 - heden: medeoprichter en bestuurslid van Diabetesvereniging Nederland, afd. Oost-Groningen.

Durandus Takens (62), Winschoten

Van 1982 tot 2017 medeoprichter, bestuurslid en vrijwilliger bij toneelclub Toneel 82 in Midwolda. Tot 2020 bekleedde hij diverse functies bij de lokale tennis- en voetbalclub. Sinds 1991 is Takens bestuurslid van ijsbaanvereniging Eigen Kracht in Midwolda.

Wiebe De Boer (70), Winschoten

1970 - heden: dirigent bij diverse koren. 1985 - heden: vrijwilliger bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Winschoten. 1995 - 2020: dirigent van het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander in Hoogezand. 2015 - heden: dirigent van het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor in Bierum. 2016 - heden: vrijwilliger bij Stichting ITOMtaal, een stichting die inburgeringslessen verzorgt. 2017 - heden: dirigent van mannenzangensemble Con Forza in Winschoten.

Wim van der Ploeg (66), Midwolda

1993 - 2006: ledenadministrateur bij Gereformeerde Kerk Nieuwolda (nu PKN). 1995 - 2009: administrateur en bestuurslid bij christelijke basisschool De Zaaier in Nieuwolda. 2002 - heden: vrijwilliger bij zorgboerderij Fenna Heerd in Noordbroek. 2006 - 2016: vrijwilliger bij Gereformeerde Kerk Midwolda (nu PKN).

Meeuwes Luten (63), Scheemda

1999 - heden: vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Scheemda. 2002 - heden: bestuurslid en vrijwilliger bij Kamerkoor Arti Vocali in Winschoten, Delfzijls symfonieorkest Suonare d’Amatori, Collegium Musicum Loppersum en Choral Voices in Groningen. 2016 - heden: voorzitter van het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt en het Interkerkelijk Diaconaal Platform Oldambt.

Trijnie Meins-Blouw (75), Winschoten

1985 - 1995: mantelzorger. 1985 - heden: vrijwilliger bij Oosterlengte. 1990 - 2013: docent volksdansgroep De Iemedaansers in Beerta. 1999 - heden: docent volksdansen bij werelddansgroep Altijd Plezier in Winschoten. 2015 - heden: docent volksdansen bij werelddansgroep Recreatie En Ontspanning in Scheemda. 2016 - heden: volksdansgroep Bad Nieuweschans (tot 2018) en Finsterwolde.

Pekela

Geen koninklijke onderscheidingen dit jaar.

Stadskanaal

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wubbe Wilts, Stadskanaal

Meneer wordt geroemd wegens zijn grote inzet voor de amateurmuziekbeoefenaars in Groningen en Drenthe. Al ruim 30 jaar is meneer lid van verschillende (landelijke) commissies en besturen van muziekstichtingen en -verenigingen. Daarnaast is meneer vanaf 1998 verkeersregelaar en haalt hij al ruim 15 jaar oud papier op om inkomsten te werven voor de PKN Kerk in Stadskanaal.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Adri van der Vegt, Stadskanaal

Meneer is al bijna 50 jaar lid bij voetbalvereniging SJS in Stadskanaal. Op en rond het veld zorgt hij ervoor dat iedereen met plezier kan voetballen. Zo was hij in het bestuur 14 jaar penningmeester. Daarnaast wandelt meneer iedere maand met een oudere van Parkheem en verricht meneer vanaf 1974 vrijwilligerswerk voor de Protestantse Kerk in Stadskanaal.

Bert ten Hoff, Musselkanaal

Meneer is erelid van V.V. Musselkanaal en dat heeft een goede reden: vanaf 1985 is hij leider van jeugdelftallen en sinds enkele jaren is hij ook leider/grensrechter van seniorenelftallen. Hij heeft daarnaast ook als wedstrijdsecretaris sinds 1992 in het bestuur van de vereniging gezeten. Ook bij een andere sport deed meneer vrijwilligerswerk: voor Runners Stadskanaal is hij penningmeester. Bij de Lokale Omroep Stadskanaal deed hij van 1990 tot 2005 verslag van voetbalwedstrijden.

Veendam

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van IJsselmuide - Wijnholds (76)

Mevrouw Van IJsselmuide is in verschillende functies een betrokken en enthousiaste vrijwilligster. Zo is ze al meer dan 35 jaar betrokken bij Wijkvereniging Sorghvliet. Daarnaast is ze al 25 jaar vrijwilligster in Meander, locatie Veenkade Veendam. Ze helpt ook al 25 jaar actief bij de FNV Belastingservice.

Aeilt Hassing (68)

De heer Hassing is al vele jaren een vertrouwd gezicht binnen Sportvereniging Veld- en Zaalvoetbal Veendam (V&Z). Hij is altijd het aanspreekpunt voor vragen en besteed vele uren aan de club met zijn activiteiten. De heer Hassing is inmiddels al ruim 16 jaar voorzitter van V&Z Veendam. Daarnaast heeft hij als ervaren scheidsrechter vele aspirant scheidsrechters begeleidt bij hun eerste stappen in arbitrageland.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henny Oosterhoff-de Vries (66), Ezinge

Diaken en ouderling van de Protestantse Gemeente Ezinge (1995-heden). Ze was eerder op allerlei manieren betrokken bij het CDA in Winsum, bestuurslid van Christelijke Basisschool De Springplank Ezinge en vrijwilliger bij de jongerenorganisatie van de Anti Revolutionaire Partij.

Hilly Holtrop (69), Grijpskerk

Secretaris Multifunctioneel Centrum Grijpskerk, voorzitter Bridgeclub Zuidhorn en organisator Bridgeclub De Wierde, huiskamerkunst Grijpskerk, (2014-heden) en de bier en wijnclub. Ze was eerder vrijwilliger bij Dorpscoördinatie, Sociaal Cultureel Centrum Kerkplein, Popkoor Hadewijn en het Alzheimercafé.

Dida Noordhof (67), Grootegast

Secretaris van Stichting Hinszorgel in Leens, Orgelcommissie Petruskerk Leens en Stichting tot behoud van het Arp Schnitger Orgel te Mensingeweer (1998-heden) en vrijwilliger Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK 1998-heden). Ze was eerder secretaris van Harmoniumvereniging Nederland en ruim 20 jaar vrijwilliger bij het Nederlands Bijbel Genootschap.

Jannie Doornbos (77), Oldehove

Vrijwilliger en bestuurslid Dorpsbelangen Oldehove en Dorpshuis Humsterland, vrijwilliger bij zwembad Stichting Recreatieoord Electra, Rode Kruis en Stichting Hulphond. Ze was eerder mantelzorger.

Diny Winter (76), Oldekerk

Diaken pastoraal medewerker en vrijwilliger bij Protestantse Kerk Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil. Ze was eerder vrijwilligers bij Zonnehuisgroep Noord, bestuurslid cmv DINDUA en collectant voor goede doelen.

Gerrit Werksma (69), Zuidhorn

Vrijwilliger voetbalvereniging Zuidhorn. Hij was eerder vrijwilliger bij de stichting beheer kantine sporthal Quick Silver S.

Westerwolde

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cor Kosmeier (77), Bourtange

De heer Cor Kosmeier uit Bourtange is een molenaar in hart en nieren. Een groot deel van zijn leven heeft hij zich ingezet voor molens, een belangrijk stuk cultureel erfgoed. Hij was 22 jaar lang vrijwillig molenaar van molen De Korenschoof in Noordlaren. Op dit moment is de heer Kosmeier betrokken bij het weer draaibaar maken van de Veldkamps Meuln in Bellingwolde.

Bob Schnieders (81), Ter Apelkanaal

De heer Bob Schnieders uit Ter Apelkanaal zet zich al meer dan een halve eeuw in als vrijwilliger. Hij was medeoprichter en voorzitter van de Scheidsrechtervereniging Hondsrug Zuidoost Drenthe. Als secretaris van de Uitvaartvereniging Sint Joseph Zandberg voerde hij diverse vernieuwingen door. Van 2003-2012 was de heer Schnieders bestuurslid van de Federatie voor Begrafenisinstellingen zonder Winstoogmerk (FKB). Sinds 2009 is hij actief bij de parochie Heilig Kruis locatie Zandberg. t één grote fusieparochie.