Als hoofdmacht v.v. Noordster op zaterdag gaat spelen blijft de club in de eerste klasse

Het afnemend aantal zondagteams is een ontwikkeling in het standaardvoetbal die de KNVB al langer zien. Uit een inventarisatie onder verenigingen, bestuurders en spelers van eerste elftal kwam naar voren dat 'horizontaal overstappen' een passende oplossing is voor de problematiek.

Deze mogelijkheid wordt dan ook met ingang van het seizoen 2022/’23 geboden aan standaard-mannenteams uitkomende in de 1e klasse of lager van het standaardvoetbal. 

Horizontaal overstappen betekent dat het speelniveau waarop een team normaliter zou worden ingedeeld op basis van de sportieve prestaties in het voorliggende seizoen, ook het niveau wordt waarop het team in het nieuwe seizoen wordt ingedeeld op de gewenste speeldag. Concreet zou dit betekenen dat als bijvoorbeeld v.v. Noordster, momenteel uitkomend in de Eerste klasse F (zondag), besluit op zaterdag te gaan voetballen de hoofdmacht - bij handhaving komend seizoen - dan ook wordt ingedeeld in de Eerste klasse.

In de huidige situatie wordt een elftal dat de overstap maakt, beschouwd als een startend eerste elftal, wat betekent dat dit elftal in de laagste klasse wordt ingedeeld. Dit zorgde ervoor dat veel verenigingen niet overstapten.

Als een vereniging bij het verzoek tot horizontaal overstappen aangeeft dat het team wenst over te stappen naar een lagere klasse dan het huidige niveau, neemt het bestuur amateurvoetbal hierover een besluit.

Verenigingen die al besloten hebben om de overstap te maken naar een andere speeldag voor het seizoen 2021/’22 hebben tot en met 14 juni de mogelijkheid om bij de KNVB aan te geven of ze dit besluit herzien op basis van de mogelijkheid om horizontaal over te stappen in het seizoen 2022/’23.

Vóór 1 oktober verzoek indienen
Verenigingen kunnen tot 1 oktober 2021 aangeven met het standaardteam met ingang van het seizoen 2022/’23 horizontaal te willen overstappen. In de seizoenen daarna moet dit steeds voor 1 september worden aangegeven. Een standaardteam mag eens per drie seizoenen horizontaal overstappen van speeldag.