Ommelander Ziekenhuis Groningen doet onderzoek naar patiënten die niet verschijnen op afspraak

Het Ommelander Ziekenhuis gaat de komende maanden onderzoek doen naar patiënten die zonder afmelding niet verschijnen op een afspraak.

Deze no-shows hebben gevolgen voor zowel het ziekenhuis als de patiënt, stelt het ziekenhuis.

‘Bij ziekenhuizen gaat het om niet gebruikte capaciteit van personeel, onderzoeksruimtes en apparatuur en brengt het extra administratieve handelingen met zich mee, zoals het verzetten van afspraken. Bij patiënten gaat het om mogelijke zorgschade als gevolg van het uitstellen of afzeggen van een consult en om oplopende wachttijden.’

Het Ommelander Ziekenhuis werkt aan manieren die kunnen helpen om het aantal no-shows te verminderen, zoals het versturen van een afspraakherinnering of het vereenvoudigen van het verzetten of afzeggen van afspraken. Uiteindelijk doel is patiënten 24 uur per dag de mogelijkheid geven om afspraken te plannen, wijzigen en af te zeggen vanaf het moment dat ze worden doorverwezen vanaf de huisarts.

Onderzoek

Om beter inzicht te krijgen in de redenen en motieven van patiënten om niet te verschijnen op hun afspraak, doet het ziekenhuis een onderzoek in samenwerking met een afstudeerstudent van de opleiding Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen. Het ziekenhuis wil graag van patiënten zelf horen waarom zij niet zijn verschenen, zonder hier een waardeoordeel aan te hangen. De komende periode worden patiënten benaderd om vrijblijvend mee te werken aan het onderzoek.