Het bestuur van de Burcht in Wedde praat weer met de gemeente Westerwolde: 'We hopen zo uit de impasse over het onderhoud van het gebouw te komen'

Het bestuur van de Burcht in Wedde praat weer met de gemeente Westerwolde. Het hoopt zo alsnog tot afspraken over het onderhoud van dat gebouw te komen.

Onlangs verbraken de Burchtbestuurders het directe contact met de gemeente omdat die toezeggingen over dat onderhoud niet na zou willen komen.

,,Maar we hebben deze week weer met elkaar gesproken om uit deze impasse te komen’’, zegt Frank Ferrari, voorzitter van het Burchtbestuur. ,,Dat overleg verliep constructief.’’

Ferrari en zijn medebestuurders runnen het Kinderhotel in de Burcht. Minder bedeelde kinderen vieren daar dankzij donaties een gratis vakantie. Aanvankelijk waren nog 2 ondernemers actief in het gebouw maar die haakten af en nu staat het bestuur alleen voor het onderhoud van het pand.

Bijdrage van de gemeente

Die kosten wil het niet langer dragen en daarom wordt een bijdrage gevraagd van de gemeente, de eigenaar van het middeleeuwse gebouw. ,,Onze hoop is dat de gemeente dit jaar de kosten van gebouw en tuin voor haar rekening neemt en dat we zoeken naar een structurele oplossing’’, aldus Ferrari. ,,Met dat voor ogen voeren we overleg.’’

Wethouder Henk van der Goot bevestigde gisteravond tijdens een extra raadsvergadering, die was gewijd aan de Burcht, dat het eerste overleg na de ‘breuk’ goed is verlopen.

Hij ontkende nogmaals dat er toezeggingen zijn gedaan maar zei wel een ‘positieve grondhouding’ tegenover de Burcht te hebben. Hij wil het overleg voortzetten en dan een voorstel over het onderhoud bij de gemeenteraad op tafel leggen. Hij plakte daar geen tijdstip op.