Het slepende conflict over de betaling van energielasten voor het lege ziekenhuis in Winschoten is beëindigd: de gemeente Oldambt moet 65.000 euro betalen

In het conflict over energielasten van het voormalig ziekenhuis in Winschoten is een uitspraak gedaan: de gemeente Oldambt moet 65.000 euro betalen.

De uitspraak is gedaan door de notarissen van de gemeente en het bedrijf Outlet Groningen, de bij het conflict betrokken partijen. ,,We hebben geruime tijd geleden besloten het geschil aan de notarissen voor te leggen en ook afgesproken dat hun uitspraak bindend zou zijn’’, zegt wethouder Erich Wünker van Oldambt.

Het voormalig Lucas Ziekenhuis kwam in 2018 leeg te staan, na de opening van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda, en werd het eigendom van Outlet. De gemeente regelde met Outlet dat verschillende organisaties, waaronder de Stichting Oud-Winschoten, tijdelijk onderdak in het lege pand zouden krijgen. Maar die moesten er al betrekkelijk snel weer weg omdat het pand van energie werd afgesloten: de gemeente en Outlet waren het niet eens over de vraag wie welk deel van de kosten voor gas, elektra en licht op zich zou nemen.

Niet concreet genoeg

De notarissen constateren dat de indertijd gesloten overeenkomst tussen gemeente en Outlet over het tijdelijk gebruik van het ziekenhuis niet concreet genoeg was waar het om energielasten ging. Het was niet duidelijk hoe bij overschrijding van die kosten gehandeld zou moeten worden.

Daarom is besloten dat de gemeente het bedrag voor energielasten moet betalen dat ze in de overeenkomst had toegezegd. Het resterende nog te betalen bedrag voor die lasten, 79.000 euro, wordt gelijk verdeeld onder de gemeente en Outlet.

,,Alles bij elkaar komt dat voor ons neer op die 65 mille’’, zegt Wünker. ,,Dat is meer dan waarop we hadden gerekend. Maar zoals gezegd, de uitspraak is bindend. Bovendien willen we eindelijk van dit geschil af.’’

Het lege ziekenhuis is inmiddels verworven door de gemeente. Welke bestemming het pand en het daarbij horende terrein krijgen, kan de wethouder nog niet zeggen. ,,Er liggen verschillende scenario’s op tafel. Ja, sloop is er één van maar we hopen toch het gebouw een mooie bestemming te kunnen geven.’’