Nieuw tijdschrift Stichting Oud Winschoten (met onder meer het legendarische optreden van Dave Berry in Dommering)

Er gloort weer wat licht aan de horizon voor de nog immer dakloze Stichting Oud Winschoten. Vorige week werd namelijk bekend dat wethouder Erich Wüncker zich zal inspannen om te zorgen dat er zo snel mogelijk een nieuw onderkomen komt. Dat zou het leegstaande voormalige Pabo-gebouw aan de Stikkerlaan kunnen worden.

Saillant detail is dat uitgerekend die locatie reeds eerder door de gemeente Oldambt aan Oud Winschoten werd aangeboden. Gezien die voorgeschiedenis blijft het wederom koffiedik kijken hoe lang het duurt eer de stichting naar de Stikkerlaan kan verkassen. Het stichtingsbestuur blijft daar vooralsnog sceptisch over maar hoopt uiteraard op een goede uitkomst om de uitdijende collectie een goede plek te geven. Die collectie is tijdens de coronaperiode nog verder toegenomen en staat in de loods bij Nobbe verhuizingen.

Nieuwe collectiestukken

Aangezien de tweejaarlijkse bijeenkomsten vanwege corona tot nader orde zijn uitgesteld werd de stichting ook de mogelijkheid ontnomen daar nieuwe collectiestukken te laten zien. Slechts in het tijdschrift van de stichting kunnen momenteel nieuwe aanwinsten worden getoond. Momenteel ligt het nieuwe tijdschrift Oud Winschoten in de boekhandel. Vaste donateurs hebben het blad reeds in de brievenbus mogen ontvangen. Voorzitter Trijnko Pelgrim staat zowel in zijn voorwoord als het in memoriam stil bij het overlijden van twee trouwe bestuursleden van de stichting.

Secretaris Bert Smit overleed op 1 december, schatmeester Johan Kloosterhuis op 10 maart van dit jaar. De verslagenheid was groot toen de stichting de droevige tijding van het overlijden van de beide leden ontving. De stichting verliest in de beide heren twee leden die zich altijd met ziel en zaligheid voor de activiteiten van Oud Winschoten hebben ingezet. In nummer 46 van het tijdschrift is weer veel ruimte voor wetenswaardigheden over de geschiedenis van Winschoten.

De steunbalken vlogen in het rond

Stond nummer 45 met name in het teken van de bevrijding is er nu een meer gevarieerd tijdschrift samengesteld. Zo is er nu veel ruimte voor muziek. Hennie Lemein kijkt terug naar het optreden van Dave Berry in Zaal Dommering op 27 augustus 1966, dus 55 jaar geleden. Hoewel er maar 500 bezoekers aanwezig waren bij het concert gingen met name de vrouwelijk fans helemaal los. Toen Dave Berry een zakdoek in het publiek wierp was de beer helemaal los. Achteraf was die actie niet handig want iedereen probeerde het kleinood te bemachtigen. Daarbij werden de plankiers van de orkestbak losgewrikt en vlogen steunbalken in het rond die twee slachtoffers in het publiek maakten. Hoewel de verwondingen bij de twee achteraf meevielen zorgde alle commotie wel voor een legendarisch optreden van Dave Berry in Dommering.

Dichter bij huis is het verhaal over de Davoly’s die aanvankelijk in het gebouw van speeltuinvereniging de Garst en later speeltuingebouwtje Bovenburen repeteerden. De formatie rond de beide broers Chiel en Harrie Dijkhuis speelde het liefst bestaande nummers van andere artiesten. Ze wisten zelfs bij een amateurfestival in Wedde Cuby and the Blizzards te verslaan. Ze traden op van 1962 tot en met 1966. In het tweede deel van het verhaal van Sievert Bodde kijkt hij terug op de verschillende locaties waar de Winschoter kermissen ooit werden gehouden. Niet alleen op het Marktplein en de Venne maar ook op de Nassaustraat en zelfs op de Kaampe werden kermissen georganiseerd.

In het tijdschrift wordt onder de noemer van ambachtsschool naar zorginstelling Emmaheerdt gekeken naar de geschiedenis van het gebouw aan de Poststraat als leer- en zorgcentrum. De ambachtsschool opende op 30 april 1900 de deuren aan de Poststraat en kreeg later, zij het met een aparte ingang aan de Burgemeester Venemastraat, ook de Vakschool voor Meisjes onder haar dak. De vakschool verkaste in 1951 naar het Sint Vitusholt. Een jaar later werd de ambachtsschool lagere technische school, kortweg LTS.

Drie generaties Groenier

Winschoter pur-sang Geert Holsteen verhaalt over zijn jeugd aan de Garst en de enorme bedrijvigheid die daar ooit tentoon werd gespreid. Jeanne van Ammers-Douwes neemt in haar verhaal drie generaties Groenier onder de loep. Zij waren als goud- en zilversmeden reeds vanaf het begin van de achttiende eeuw in Winschoten actief. Jeanne van Ammers-Douwes is zelf liefhebster van antiek zilver en tipt ook regelmatig de stichting zodra er ergens zilver van Winschoter origine opduikt.

De kroniek tenslotte staat stil bij het jaar 1951. Het tijdschrift is ook deze keer weer een boordevol nummer geworden met genoeg gevarieerde onderwerpen en veel fotomateriaal voor iedereen die in de Winschoter geschiedenis is geïnteresseerd.

Oud Winschoten, halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van Winschoten. Jaargang 23, mei 2021 nr. 46. Losse nummers: prijs 7 euro bij de boekhandel.