Raadsleden in de dop (Cursus 'Politiek in de gemeente' in het Oldambt afgerond met uitreiking certificaten)

De gratis cursus ‘Politiek actief voor de gemeente’ is vorige week afgesloten met het digitaal bijwonen van de raadsvergadering, die plaatsvond vanuit Halte Democratie in Winschoten. Karin, één van de deelnemers, heeft de cursus ‘als zeer positief ervaren’. Ze ziet de cursus als een opstap richting de gemeentelijke politiek. En was nu juist precies de bedoeling.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar in het vooruitzicht is de cursus in de gemeente Oldambt op poten gezet: belangstellende inwoners en potentiële nieuwe raadsleden een inkijkje geven over het reilen en zeilen in de lokale gemeentepolitiek.

Tijdens vijf bijeenkomsten leerden de cursisten onder meer wat de gemeente allemaal doet, hoe beslissingen worden genomen in de gemeenteraad en hoe deze beslissingen tot stand komen. Daarnaast kwam aan bod hoe een inwoner invloed uit kan oefenen op het beleid.

Theorie en praktijk
Tijdens de eerste drie bijeenkomsten kregen de cursisten vooral theoretische kennis aangereikt. Ook was er volop ruimte voor de praktijk. Door middel van speeddates werd nader kennisgemaakt met een aantal raadsleden. Tijdens de debattraining namen de cursisten op creatieve wijze hun standpunten in. Met inhoudelijk sterke argumenten, maar ook met de nodige humor ontstond er zo een levendig debat.

Karin: “Het was fijn om tijdens de cursus gelijkgestemden te zien en te merken dat meer mensen bezig zijn met de politiek, dat mensen er meer over willen weten en concreet iets willen doen met de politiek in hun gemeente.”

Cursus afgerond
De cursisten volgden als afsluiting via de livestream een raadsvergadering in de Harbour Jazz Club. Cursist Oedse: “Ik had geen ervaring met het digitaal bijwonen van een raadsvergadering, maar na het volgen van zo’n digitale raadsvergadering weet ik nu als burger precies wat er leeft binnen de gemeente Oldambt. Als cursist leer je dan waar ik op moet letten, welke vragen ik hoe moet stellen en wat er vanuit de juridische kant wordt vereist. Deze cursus ‘Politiek actief voor de gemeente Oldambt’ is een eyeopener voor elke burger die actief wil worden in de gemeentepolitiek én praktisch erg toepasbaar.”