Wijziging coffeeshopketen moet illegale handel stoppen

Aangeboden door: thc-olie.nl

Vanuit de Nederlandse samenleving zijn er de afgelopen jaren meermaals zorgen geuit over de gevolgen van de illegale handel in verdovende middelen. Met name burgemeesters maken zich ernstige zorgen over de gevolgen die deze handel heeft op de volksgezondheid en de georganiseerde criminaliteit binnen hun gemeente.

Als een reactie op deze zorgen probeert de Nederlandse regering middels het gesloten coffeeshopketen experiment een einde te maken aan deze illegale handel. Met name de toelevering van hennep aan coffeeshops, maar bijvoorbeeld ook aan de producenten van THC olie moet anders ingericht worden. Dit artikel vertelt je wat de bedoeling is van dit experiment.

Huidige situatie rond de coffeeshopketen

Momenteel is de coffeeshopketen zo ingericht, dat de toelevering van hennep aan coffeeshops verboden is. Daar waar de verkoop van verdovende middelen, zoals hennep, gedoogd wordt door de Nederlandse overheid. Het maakt dat hiermee indirect illegale handel in verdovende middelen gestimuleerd wordt. Daar waar die handel mogelijk stopt, wanneer het mensen vrij staat om hun hennep aan een legale coffeeshop te verkopen. Dit is immers een veiligere optie, dan de verkoop hiervan aan illegale handelaren.

Zicht op illegale handel steeds verder verwaterd

Het is niet voor niets dat met name burgemeesters hun zorgen uiten over het huidige beleid rond de coffeeshopketen. Zij zien dat het steeds lastiger wordt om de illegale handel in verdovende middelen in de gaten te houden en actief te handhaven. Tegelijkertijd is de hennep die illegaal te koop wordt aangeboden vaak van zeer lage kwaliteit. Dit betekent dat deze verdovende middelen schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid van inwoners van een gemeente. Een derde reden om in te grijpen zit in het feit, dat de illegale handel gepaard gaat met ondermijnende criminaliteit.

Veranderende coffeeshopketen in tijdelijk experiment

Het experiment wat nu wordt opgezet moet de keten rond coffeeshops anders inrichten. Niet alleen de verkoop van verdovende middelen door een coffeeshop wordt gedoogd. Ook is het voortaan toegestaan om verdovende middelen aan de coffeeshop te verkopen. Hiermee verandert met name de eerste stap in deze keten. Het staat niet iedereen vrij om verdovende middelen aan een coffeeshop aan te bieden. Zo moet de kwaliteit die telers leveren hoog genoeg en gewaarborgd zijn.

Experiment bestaat uit vier fasen

Het gehele experiment omvat vier fasen, te weten: een voorbereiding, een overgang naar de nieuwe keten, het experimenteren met deze nieuwe keten en het afbouwen. Het duidt erop dat de kans klein is, dat men direct in deze nieuwe keten blijft werken. Pas na het experiment zal bepaald worden of de huidige wet- en regelgeving rond de coffeeshopketen structureel moet worden aangepast.

Decriminaliseren als belangrijkste doel

Het doel van het gehele experiment is om te decriminaliseren. Hieronder verstaat men het legaal maken van iets wat momenteel niet is toegestaan, om zo de ondermijnende criminaliteit in de toekomst tegen te kunnen gaan.