Stuw en Buurkracht ontvangen subsidie voor de realisatie van vier collectieve zonnedaken

De gemeenten Stadskanaal en Westerwolde krijgen er vier collectieve zonnedaken bij. Alle vier de subsidieaanvragen die Energiecoöperatie Stuw (Stroom-uit-Westerwolde) en Stichting Buurkracht eerder dit jaar hebben ingediend zijn positief beoordeeld.

Met de toegekende Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) worden daken in Ter Apel en Onstwedde verduurzaamd, ook wordt meteen het asbest verwijderd. Inwoners kunnen door deel te nemen meeprofiteren van de opbrengsten en tegelijkertijd bijdragen aan het aardgasvrij maken van de gemeenten. Met de subsidietoekenning is Stuw weer een stapje dichterbij haar ambitie om in elke kern een collectief zonnedak te realiseren.

Elke kern zijn eigen collectieve zonnedak

Stuw is ambitieus en wil nog veel meer daken aanpakken. “We zien met deze collectieve zonnedakprojecten alleen maar voordelen. Dakeigenaren leveren een forse bijdrage aan de energietransitie. Bewoners uit de gemeente kunnen tegen gunstige rendementen meeinvesteren in groene energieprojecten en met de energieopbrengsten kunnen we ook andere lokale, duurzame projecten realiseren. En door te kiezen voor zonnedaken in plaats van zonneparken blijft bovendien het oorspronkelijke landschap vooralsnog in tact. Als coöperatie streven we dan ook naar een zonnedak in élke kern van onze gemeente,” aldus Willem Hoftijzer van Stuw.

Gezocht: daken met potentie

Eigenaren van daken met een omvang van minimaal 350 vierkante meter, al dan niet met asbest, en die een zonnedak overwegen, kunnen zich melden via info@ecoop.nl en stichtingbuurkracht.nl/zonnedak.