Wadlopen op de Dollard vanaf het Ambonezenbosje

De Vrije Wadlopers houdt op zaterdagmorgen 16 oktober een wadlooptocht op de Dollard. Gestart wordt vanaf de dijk bij het Ambonezenbosje in de Carel Coenraadpolder bij Hongerige Wolf. Vorig jaar stond de wadlooptocht ook op de rol, maar toen gooide corona roet in het eten.

De Dollard neemt in het waddengebied een bijzondere plaats in. Dit brakwater getijdengebied combineert prachtig natuurschoon met een rijke geschiedenis van verdwenen kloosters en dorpen. Hier ligt een ware uitdaging voor de wadloper, omdat tijdens eb en vloed veel meer water per oppervlakte wordt af- en aangevoerd dan elders op het wad. Daardoor is de stroming in de geulen sterk, waardoor ze vaak diep zijn met steile geërodeerde wanden.

Door het grote getijdenverschil wordt er veel slik afgezet en ook de rivier de Eems voert veel slik aan. Dit slik maakt het lopen zwaar, omdat je bij elke stap wegzakt en de vastgezogen voet er met kracht weer uit moet trekken. Dat vergt een goede lichamelijke conditie.

Heringsplaat

De Heringsplaat, het startpunt, ligt in de westelijke Dollard. Vanaf daar lopen de deelnemers door een kwelder naar het wad van de Hooge Plaat. Hier ligt tamelijk veel slik. Na een half uurtje zwoegen steekt de groep een geul over naar de Heringsplaat, waar het redelijk tot goed te lopen. Volgens de hydrografische kaart (een kaart voor de zeevaart) ligt op de Heringsplaat een eilandje dat bij gemiddeld hoog water droog blijft. Dat blijkt echter niet (meer) het geval te zijn. Bij de verkenning van dit gebied zijn er drie kleine veldjes Engels slijkgras te zien.

Opgeven

De tocht naar de Heringsplaat is circa 14 kilometer lang en terug duurt ongeveer vier uur. De wadlooptocht is dan ook alleen geschikt voor echte sportievelingen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen. De start is om 13.00 uur.  Opgeven kan via www.vrijewadlopers.nl.