Kijkje nemen in de Bartholomeuskerk in Beerta tijdens Open Monumentendag

De Bartholomeuskerk in Beerta is op Open Monumentendag, zaterdag 11 september, open voor bezichtiging. Wie die dag een kijkje wil nemen is tussen 10.00 en 16.00 uur welkom.

De Bartholomeuskerk, met een renaissancepreekstoel en de gebeeldhouwde grafstenen, is een laatgotische kerk, voltooid in 1506 als een rechthoekige zaalkerk. Het Van Oeckel-orgel dateert van 1862. Het exterieur is in de loop der tijden nogal gewijzigd. Toen de ondereinden van de muren werden blootgelegd bij de restauratie van 1961 kwamen fundamenten van de originele steunberen tevoorschijn. De grootte van 180 bij 100 centimeter van de steunberen is een indicatie voor de maatvoering van de oorspronkelijke gewelven. Deze gewelven zijn in 1783, omdat ze deels waren ingestort, vervangen door een houten tongewelf met plafondrozetten vervaardigd door J.G.Reusscher. De zwart gemarmerde kooflijsten met consoles zijn ook van zijn hand.

In 2004 is de kerk officieel overgedragen aan de Plaatselijke Commissie Beerta van de Stichting Oude Groninger Kerken. Sinds december 2011 is het beheer overgegaan naar Dorpsbelangen Beerta.