Patrijzenproject Ommelanderwijk krijgt vervolg (Dreiging van de vos en de steenmarter blijft)

Na een positieve evaluatie eind 2020 is besloten om het Patrijzenproject Ommelanderwijk de komende jaren voort te zetten, want de aanpak heeft succes: in het werkgebied zijn 27 patrijzen geteld en in het aanpalende Numero Dertien 8 stuks. „Maar ook vanuit de bewoners ontvangt de werkgroep veel positieve reacties”, zegt Otto Koetje namens de projectgroep.

Niet alleen de patrijs profiteert, maar ook andere akkervogels zoals veldleeuwerik en zoogdieren als de ree. En ook zijn er meer vlinders, bijen en insecten.

Al sinds 1995 werken boeren en jagers in het gebied Ommelanderwijk en Numero Dertien samen om het leefgebied voor de patrijs te verbeteren. Onder het motto ‘rust voedsel en dekking’ zijn met inzet van eigen middelen vele tienduizenden besdragende struiken geplant op (kleinere) stukken grond, zogenaamde overhoeken. In de loop van de jaren is de samenwerking uitgebreid met Akzo (nu Nobian) en TenneT.

Samenwerking verder uitgebreid
In 2019 is de samenwerking verder uitgebreid met de Gasunie rondom de aardgasbuffer Zuidwending en is een werkgroep opgericht. Vorig jaar zijn extra maatregelen uitgevoerd, zoals het inzaaien van akkerranden en is struikbeplanting rondom enkele gascavernes aangebracht.

Daarnaast zijn afgelopen voorjaar de akkerranden opnieuw ingezaaid en voor het eerst ook een groot terrein bij Kappa Twincorr op het eigen terrein achter de fabriek in Nieuwe Pekela. Koetje: „De bloeiende akkerranden zijn een lust voor het oog. Vooral de volop bloeiende zonnebloemen springen er uit, waarbij het zoemt van de hommels.”

Vos en de steenmarter
In de komende maanden wordt duidelijk hoe de patrijzenstand zich heeft ontwikkeld, want ondanks het gunstige biotoop is een goede aanwas niet gegarandeerd. Zowel de nesten als de kuikens vallen namelijk ten prooi aan predatoren, waaronder de vos en steenmarter. De vos wordt bejaagd om predatie zo veel mogelijk te voorkomen, maar vanuit de kraamkamers van de natuurorganisaties is er constante toeloop. 

De steenmarter is een beschermde diersoort. Om de patrijs te behouden en in de hele Veenkoloniën terug te krijgen als standvogel zou de provincie meer ruimte moeten bieden voor het beheer van de vos en steenmarter, zoals al toegepast in het Westerkwartier voor de bescherming van de weidevogels, waaronder de grutto.

Koetje: „Op basis van vrijwilligheid, zelfwerkzaamheid en een positieve instelling is gebleken dat in samenwerking met diverse partijen veel kan worden bereikt. Met de start in 1995 kan het patrijzenproject worden gezien als een voorloper van de verbetering van de biodiversiteit, dat sterk in de belangstelling van de samenleving staat.”

Tuintractor met grondfrees in gebruik
De vorige jaar door Chint Solar ter beschikking gestelde tuintractor met grondfrees is volop gebruikt. Voor de aanschaf van nieuwe struiken heeft de provincie Groningen inmiddels een subsidie in het vooruitzicht gesteld.