Provincie investeert 250.000 euro in extra toezicht en handhaving door BOA's in de Groninger natuurgebieden

De provincie Groningen investeert 250.000 euro in extra toezicht en handhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) in de Groninger natuurgebieden. Versterkt door de coronapandemie is er sprake van veel meer bezoekers in de natuur. Nadeel hiervan is dat er daardoor meer overlast is.

Denk aan: loslopende honden en wandelaars en fietsers die van de paden afgaan. Met extra toezicht hoopt de provincie, samen met de natuurorganisaties, de kwetsbare natuur beter te beschermen.

Vooral in het voorjaar is de natuur kwetsbaar. Dan zijn er vele broedende dieren en beginnen de planten met een nieuw groeiseizoen. De terreinbeheerders vragen bezoekers dan ook respectvol met de natuurgebieden om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn en laat geen afval achter. 

BOA's
Het bedrag voor extra toezicht en handhaving is bedoeld voor een periode van twee jaar en wordt verdeeld onder de Stichting Het Groninger Landschap, de Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van deze terreinbeherende organisaties werken samen met de BOA's die de provincie Groningen in dienst heeft.