Kinderen van cbs Het Baken zamelen oude apparaten in voor recycling

De kinderen van groep 8 van cbs Het Baken in Westerlee doen mee aan de E-waste race. Zij zamelen oude apparaten in die niet meer te repareren zijn. In die apparaten zitten nog heel veel grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Veel van die grondstoffen worden verkregen door kinderarbeid in slechte omstandigheden.

Door spullen te recyclen kunnen die schaarse grondstoffen hergebruikt worden. Dit is beter voor de kinderen die het werk moeten doen, maar ook voor het milieu, want anders worden de afgedankte spullen verbrand, aldus de school.

Oude spullen inleveren kan bij Het Baken. Ophalen kan ook. Kijk hiervoor op de site www.ewasterace.nl (klikken op cbs Het Baken in Westerlee).