Stichting VisiteClowns brengt een bezoek aan verpleeghuis De Tjamme in Beerta (Met verbeeldingskracht creëren van momenten van plezier, ontspanning en ontroering)

Stichting VisiteClowns brengt donderdag 30 september een bezoek aan verpleeghuis De Tjamme in Beerta. Ze geven de bewoners via de inzet van mimiek, zang, beweging, geluid en humor, een verrassend en ontroerend stuk persoonlijke aandacht in een ontspannen sfeer.

De bezoeken van de VisiteClowns vinden plaats in de huiskamer en/of aan bed. Op die manier wordt er zoveel mogelijk persoonlijke aandacht gegeven aan de bewoners.

De Stichting VisiteClowns is een collectief van professionele clowns die zich hebben gespecialiseerd in het interactief spelen voor mensen in zorginstellingen. Het doel is om belevingsgerichte zorg te bieden aan ouderen met dementie en aan mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie op https://visiteclowns.nl/.