Monument21 voor het Stadskanaalster Achterhuis wordt, anderhalf jaar na de oorspronkelijke planning, officieel onthuld

De officiële onthulling van Monument21 vindt plaats op maandag 25 oktober. De onthulling stond oorspronkelijk gepland voor april 2020 maar moest door de coronapandemie al twee keer worden uitgesteld. Vanaf 12.30 uur is iedereen welkom om deze onthulling bij te wonen.

Het monument werd begin 2020 geplaatst langs de Barkelazathe, nabij de rotonde. Dit monument is ter ere van en nagedachtenis aan Willem en Hindertje Drenth die samen met hun dochters Lammie en Fennie in de Tweede Wereldoorlog vanaf de zomer van 1942 onderdak hebben geboden aan zestien onderduikers waarvan dertien van Joodse afkomst. Allen hebben de oorlog overleefd.

Het kunstwerk is tot stand gekomen dankzij bijdragen van bedrijven, fondsen, overheden en particulieren.

Hennie Helwig-Kosses

De onthulling wordt verricht door Hennie Helwig-Kosses, dochter van Lammie Drenth en Bennie Kosses en kleindochter van Willem en Hindertje Drenth,  samen met de commissaris van de koning René Paas. Aan deze activiteit doen ook veertig leerlingen van de Piet Prinsschool mee.

Het monument is ontworpen door kunstenaarscollectief WINKAL, bestaande uit Bernard Winkel en Leo Kaldenbach. 21 gebogen stalen platen symboliseren alle 21 mensen die op het moment van de bevrijding in het kleine huis leefden.

Zie ook: https://hetstreekblad.nl/artikel/1149013/minuut-stilte-voor-lammie-drenth-van-het-andere-achterhuis-in-stadskanaal.html.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website https://monument21.nl/.