Provinciale Staten in gesprek met jongeren over wonen en energie

Provinciale Staten roepen jongeren op om mee te denken over wonen en energiegebruik in 2050. Welke keuzes moeten we maken zodat we in de toekomst ook goed kunnen wonen en leven in onze provincie?

 Via de website stemvanprovinciegroningen.nl kunnen jongeren tot 29 oktober hun mening geven. Ook kunnen ze een filmpje maken of ideeën mailen naar pmds@provinciegroningen.nl.

Praten met de Staten

Op vrijdag 29 oktober wordt een aantal scholen uitgenodigd in het provinciehuis om ideeën toe te lichten en in gesprek te gaan met de Staten. Dit gebeurt tijdens een speciale editie van 'Praten met de Staten met jongeren'. In de zogeheten 'omgevingsvisie' beschrijven wij welke keuzes wij maken op het gebied van wonen en energie.

Wat doen de Staten met de opbrengst?

Alle input en ideeën die worden opgedaan tijdens de Praten met de Staten en op stemvanprovinciegroningen nemen de Statenleden mee naar de Statenvergadering van 10 november. Daar vindt dan het debat plaats over de mogelijke kansrijke ideeën van de Groningse jongeren. Deze vergadering is live te volgen via de website van de provincie.

Voor meer informatie over de provincie Groningen ga naar www.provinciegroningen.nl

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen op via www.officielebekendmakingen.nl