Geluidsoverlast vaak niet direct als zodanig herkend door bewoners

Aangeboden door: strooming.nl

De manier waarop we werken is veranderd sinds de uitbraak van de pandemie. In plaats van dagelijks naar kantoor te reizen, werken we tegenwoordig hybride. Dit betekent dat men twee dagen op kantoor zit en bijvoorbeeld drie dagen vanuit huis werkt.

Het bespaart werkenden veel reistijd, is beter voor het milieu en vaak net zo makkelijk met programma’s als Microsoft Teams, Skype en Zoom. Nadeel van deze nieuwe manier van werken is dat we ons sneller irriteren aan de leefgeluiden van omwonenden. Wanneer is er sprake van leefgeluiden en bij hoeveel decibel is het overlast? Het is een vraag waar veel mensen het antwoord niet op durven te geven. Moet je direct naar de wijkagent stappen, of is het verstandiger de overlast nog even aan te kijken?

Overlast van buren kan leiden tot gehoorschade

Probeer de geluidsoverlast van buren niet te negeren, is het advies van specialisten. Zij waarschuwen voor het feit dat er al snel gehoorschade op kan treden, als omwonenden langere tijd een hard geluid produceren. Ter illustratie: een trein produceert een geluid van zo’n 90 decibel. Dat geldt ook voor het geluid in een drukke kroeg. In combinatie met het feit dat je naar een geluid van zo’n 83 decibel maar vier uur per dag mag luisteren, geeft dit aan dat gehoorschade al snel optreedt. Immers, het geluid wat door buren geproduceerd wordt kan al snel overeenkomen met het geluid van een kroeg of trein. Wanneer het geluid verder oploopt, tot 120 decibel of meer, kan er direct gehoorschade optreden. Het maakt hierbij niet meer uit of je een paar uur of slechts enkele minuten naar het geluid luistert.

Geluidsmeting uit laten voeren in huis

Om te kunnen beoordelen of er sprake is van geluidsoverlast door omwonenden, is het verstandig om een professionele geluidsmeting uit te laten voeren. Er zijn diverse organisaties die zo’n meting aanbieden. Het voordeel hiervan is dat zij professionele apparatuur hebben, wat een betrouwbaar resultaat geeft. De apps die voor mobiele telefoons worden aangeraden zijn vaak veel minder nauwkeurig. De uitkomst van een professionele organisatie kun je meenemen voor een gesprek met de buren die de overlast veroorzaken. Het maakt het vaak makkelijker om een gesprek aan te knopen.

Wijkagent benaderen voor veel mensen stap te ver

Veel mensen vinden het inschakelen van de wijkagent of de gemeente een stap te ver. Ze willen geen conflict met buren, waardoor ze de geluidsoverlast noodgedwongen accepteren. Het is onverstandig, met het oog op de gehoorschade die hiervan het gevolg kan zijn. Probeer het gesprek altijd eerst met de omwonende zelf aan te gaan. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan altijd nog voor de hulp van de gemeente of een wijkagent worden gekozen.