Staghouwer geeft startsein voor restauratie oude sluis bij molen De Goliath

De restauratie van de oude sluis bij poldermolen De Goliath bij de Eemshaven kan beginnen. Gedeputeerde Henk Staghouwer gaf hiervoor op 3 november het startsein.

Samen met Jeroen Niezen, dagelijks bestuurder van waterschap Noorderzijlvest, zette hij de oude sluis droog. De sluis is eigendom van het waterschap en is cultuurhistorisch erfgoed. Het herstel ervan is onderdeel van het landschapsprogramma voor het gebied, dat bestaat uit maatregelen om de gevolgen van de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn van 380 kilovolt door TenneT, te compenseren. De provincie betaalt mee aan de restauratie.

Cultuurhistorisch erfgoed

De oude sluis bij molen De Goliath is in 1878 na de aanleg van de Emmapolder gebouwd. De sluis zelf is geen actief onderdeel meer van het watersysteem en door de jaren heen in verval geraakt. Het waterschap vindt het belangrijk om cultuurhistorisch erfgoed te behouden en daarom is besloten om het complex in ere te herstellen. De sluis zelf wordt gerestaureerd en ook de oorspronkelijke houten deuren in de sluis worden teruggebracht. Deze zijn in de jaren ’60 vervangen door een stalen deur. Ook een deel van de goot waar molen De Goliath op spuit, wordt verfraaid. De restauratiewerkzaamheden zijn afgelopen maand begonnen en duren tot voorjaar 2022.

Landschapsprogramma

De restauratie is onderdeel van de uitvoering van het landschapsprogramma. Netwerkbeheerder TenneT legt een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van 380 kilovolt aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. De bestaande verbinding van 220 kilovolt voldoet niet meer vanwege de groei van de vraag naar energie in de Eemshaven. Om de gevolgen van deze verbinding te compenseren, investeren TenneT en de provincie in maatregelen in het landschap en de natuur.

Voor meer informatie over de provincie Groningen, ga naar www.provinciegroningen.nl.

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen via: www.officielebekendmakingen.nl.