Gemeente Oldambt gaat bezoekers wijzen op langparkeren bij het voormalige Lucas-ziekenhuis

De gemeente Oldambt gaat de bebording die wijst op de parkeermogelijkheid op het terrein van het voormalige Lucas-ziekenhuis aan de Mr. D. U. Stikkerlaan vervangen door P-borden die de mogelijkheid voor langparkeren duiden. Dit om de drukte op de parkeerplaats bij de Jumbo tegen te gaan.

Hiertoe is besloten na raadsvragen van VCP Oldambt. De communisten stellen dat de parkeerdrukte op het plein bij de Jumbo 'schrikbarend is toegenomen'. En dan met name als er - toen theater De Klinker nog open mocht - op vrijdag- en zaterdagavond voorstellingen zijn in het Winschoter cultuurhuis.

'Voor velen is het rondjes rijden. Parkeerplekken voor kortparkeerders die komen winkelen ingenomen worden door theaterpubliek dat vaak niet voor elf uur huiswaarts keert'. 

Om de mogelijkheid tot langparkeren bij het voormalige ziekenhuis duidelijke zichtbaar te maken vanaf de Meester D.U. Stikkerlaan heeft de gemeente contact gehad met een hoveniersbedrijf om de bosschages weg te halen en - zoals genoemd - nieuwe bebording aan te brengen. 

Specifieke doelgroepen

De gemeente stelt wel dat het parkeerterrein van Jumbo/Aldi/De Klinker specifieke doelgroepen trekt, die genoemde functies als bestemming hebben en dus ook daar willen parkeren. 'Voor die doelgroepen ligt het parkeerterrein bij het ziekenhuis wellicht te ver van genoemde functies. Sturing op doelgroepen - kortparkeren en langparkeren - kan derhalve bijdragen aan een gewenst gebruik van het parkeerterrein bij het voormalige ziekenhuis én bij de Jumbo/Aldi/De Klinker. 

Achter De Klinker

Op het plein bij de Jumbo zijn overigens meer parkeermogelijkheden: op het plein achter De Klinker, maar daar wordt amper gebruik van gemaakt. VCP Oldambt constateerde dat slechts een aantal automobilisten hun voertuig achter De Klinker parkeert, alhoewel dit geen officiële parkeerruimte is. Dit zou door politie en de gemeente echter worden gedoogd.

Dit plein is eigendom van de gemeente, dat zelfs extra parkeervakken op dit plein heeft gecreëerd. Desondanks wordt er, mede omdat er bloembakken zijn geplaatst, amper gebruik van gemaakt.