Gedeputeerde Van Dekken hijst mensenrechtenvlag bij provinciehuis

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken hees op 10 december, de internationale Dag van de Mensenrechten, de mensenrechtenvlag.

Hij deed dit voor de ingang van het provinciehuis aan het Martinikerkhof in Groningen.

Dag van de Mensenrechten

De dag van de Mensenrechten wordt ieder jaar internationaal gevierd, omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Symbool van gelijkwaardigheid

De vlag staat symbool voor de gelijkwaardigheid van alle mensen in de wereld en wappert vandaag bij anti-discriminatiebureaus, op scholen, bij overheden, bedrijven en bij particulieren. Juist in moeilijke tijden waarin er verdeeldheid is, verschillen tussen groepen toenemen, vindt de provincie het belangrijk om met het hijsen van deze vlag saamhorigheid en verbinding te benadrukken.

Voor meer informatie, ga naar www.provinciegroningen.nl.

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen via: www.officielebekendmakingen.nl.