Gezocht: Geschikte nestlocaties voor de ransuilen in Oldambt, Westerwolde en Westerkwartier

Het aantal ransuilen gaat in Nederland sterk achteruit. Om deze bedreigde uilensoort in Groningen een handje te helpen, vergroten Landschapsbeheer Groningen en de Werkgroep Ransuilen in Groningen het nestaanbod. Ze zijn daarvoor op zoek naar geschikte nestlocaties in het Westerkwartier, Westerwolde en het Oldambt.

Twee jaar geleden was er nog een grote piek in het aantal ransuilen in Groningen. Door de hoge veldmuizenstand, kon ook de ransuil in aantal sterk groeien. Het aantal ransuilen is door de sneeuwperiode van afgelopen winter echter sterk verminderd. "Het weer kunnen we niet veranderen, maar
we kunnen de ransuil wel helpen", zegt  Irene Lantman van Landschapsbeheer Groningen.

Kunstnesten plaatsen
De ransuil maakt zelf geen nest, maar maakt gebruik van oude nesten van kraaien en eksters. Omdat het natuurlijk nestaanbod de afgelopen jaren is afgenomen, zijn er al 60 kunstnesten geplaatst. Deze winter wil de stichting daar nog 40 kunstnesten aan toevoegen. De kunstnesten zijn rieten manden, verstevigd met turfmolm.

"Om het broedsucces te verhogen moet de omgeving van de mand geschikt zijn voor de ransuil. Een ransuil broedt graag aan de rand van een bosje of singel met nabijgelegen veldjes of akkers voor de jacht", gaat Lantman verder. "De bomen moeten hoog genoeg zijn, omdat de nesten worden geplaatst
tussen de 6 en 15 meter hoogte."

Nestlocaties gezocht
Inwoners van de gemeente Westerkwartier, Westerwolde of Oldambt, die een geschikte weten, of een natuurlijk nest of een winterroest hebben gezien voor de ransuil kunnen contact opnemen via 050-5345199 of i.lantman@landschapsbeheergroningen.nl. Ook vrijwilligers kunnen zich via genoemd telefoonnummer of mailadres aanmelden. 

Meer informatie is te vinden op de website van Landschapsbeheer Groningen: www.landschapsbeheergroningen.nl.