Subsidie voor verbetering winkelgebied in het centrum van Winschoten

De gemeente Oldambt wil actief aan de slag met de verbetering van het winkelgebied in het centrum van Winschoten. Eén van de instrumenten daarvoor is de Subsidieregeling Toekomstbestendig Centrum Winschoten 2021.

Voor deze regeling is in 2020 een aanvraag ingediend bij het NPG en dit heeft in 2021 geresulteerd in de toekenning van een budget van 500.000 euro. De regeling is opgezet voor ondernemers in de binnenstad van Winschoten om de leefbaarheid te verbeteren, de belangrijke kernfuncties te centraliseren en om leegstand en verpaupering tegen te gaan.

Doel van de regeling
Hoofddoel is de winkelstructuur in het centrum van Winschoten te versterken. Hiervoor is een versterkingsgebied aangewezen. Het versterkingsgebied is het gebied binnen het centrum van Winschoten en omvat ’t Rond, het Israëlplein, de Langestraat en de kop van de Torenstraat.

Ondernemers in het centrum kunnen een subsidie via de stimuleringsregeling aanvragen voor: Bedrijfsverplaatsing naar het versterkingsgebied, Verbetering leegstaand vastgoed en Gevelverbetering.

Looptijd van de regeling
De looptijd van de Subsidieregeling Toekomstbestendig Centrum Winschoten 2021 is tot uiterlijk 1 januari 2024 en/of zodra het budgetplafond van € 500.000,- is bereikt.

Aanvragen in het kader van de regeling
Meer informatie over de stimuleringsregeling, de voorwaarden en hoe een subsidie kan worden aangevraagd, staat op de website www.gemeente-oldambt.nl/subsidieregeling-toekomstbestendigcentrum-winschoten-2021 op de pagina ondernemen. Aanvragen kan via het digitaal aanvraagformulier op de website of via een op te vragen schriftelijk aanvraagformulier.