Pekela Geeft Gas! stopt samenwerking met Bareau en zoekt naar andere mogelijkheden voor groengasproductie

De projectgroep Pekela Geeft Gas! en de gemeente Pekela hebben besloten te stoppen met de samenwerking met technologieleverancier Bareau. De opdracht van Bareau was het mogelijk maken om met de door haar ontwikkelde technologie, zelf groen gas te produceren uit eigen rioolwater. De samenwerking is beëindigd omdat het niet leidde tot het gewenste resultaat.

De projectgroep, bestaande uit bewoners, de betrokken partijen Coöperatie Pekela Duurzaam, SEN (Samen Energie Neutraal) en de gemeente Pekela, verkent nu andere mogelijkheden voor groengasproductie.Betreurd wordt dat een eerste verkenning voor groengasproductie niet tot een haalbaar plan heeft geleid.

Aangegeven wordt dat door wordt gegaan met hun zoektocht naar mogelijkheden voor groengasproductie. Op deze wijze wil de projectgroep zich, in lijn met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), inspannen voor een aardgasvrij Boven Pekela.

Pekela geeft gas!
Pekela geeft gas! is het project om Boven Pekela en Doorsnee tot aan de Ommelanderklap aardgasvrij te maken en bestaat uit twee delen: gasbesparing en groengas opwekken. In juni 2018 heeft de gemeente, op initiatief van actieve inwoners uit Boven Pekela, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie aangevraagd voor een proeftuin aardgasvrij. Op 1 oktober 2018 is de subsidie van ruim 4 miljoen euro toegekend.