Park in centrum Ter Apel wordt voor 300.000 euro vernieuwd. Werkzaamheden gaan begin 2022 van start

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Westerwolde heeft besloten om het park in het centrum van Ter Apel te vernieuwen.

Het college wil hiermee invulling geven aan de ideeën en wensen die inwoners en organisaties hebben aangedragen om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren. De gemeenteraad van Westerwolde heeft 300.000 euro gereserveerd, vanuit de zogenoemde COA gelden, om dergelijke plannen te realiseren.

Leefbaarheid verbeteren

Het gemeentebestuur riep de inwoners van Ter Apel vorig jaar op om hen te laten weten hoe ze de leefbaarheid in hun dorp willen verbeteren. Er kwamen zestien ideeën binnen. Ook tijdens de bijeenkomsten rond het Centrumplan Ter Apel kwamen inwoners en organisaties met plannen.

Omdat alle inwoners van Ter Apel er iets aan moeten hebben, heeft het college gekozen voor verbeteringen in de openbare ruimte. Een aantal losse ideeën zijn gecombineerd tot een plan om het park in het centrum te vernieuwen.

Meedenken over invulling

Het park moet een plek worden voor jong en oud om elkaar te ontmoeten en te bewegen.

De inwoners van Ter Apel en organisaties in de buurt van het park worden binnenkort gevraagd om mee te denken over de invulling van het plan. Het doel is om daar begin 2022 mee te starten.