Gemeente Oldambt dient voorstel in voor twee nieuwe bedrijfslocaties: Winschoten Oost en Westerlee

De gemeente Oldambt heeft samen met de gemeente Midden-Groningen, Veendam en de provincie Groningen een ruimtelijk economisch perspectief geschreven voor het gebied rondom de A7 en N33. In het perspectief wordt gekeken naar hoe (economische) kansen voor de regio gecombineerd met de goede eigenschappen die er al in het gebied zijn.

Het perspectief bestaat uit drie lijnen: Landschap (karakteristieke eigenschappen behouden), Mogelijkheden ontwikkelen voor het combineren van wonen en werken, en Bedrijventerreinen (opnieuw inrichten van bedrijventerreinen en nieuwe terreinen ontwikkelen).

Voor de gemeente Oldambt is in het perspectief een voorstel gedaan waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen en ook waar vooral niet. Boven de A7 wordt in het plan het landschap niet aangetast en is er geen ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen. Hier wordt ingegaan op de linten en behoud van Oldambtster boerderijen.

Twee nieuwe bedrijvenlocaties

In het perspectief zijn twee nieuwe bedrijvenlocaties als voorstel opgenomen. Het voorstel is om in Winschoten Oost een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen, langs de Rondweg. Het tweede voorstel is om onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid naar een locatie waar grote bedrijven (kavels van meer dan 20 hectare) zich zouden kunnen gaan vestigen. In het plan is hiervoor het voorstel gedaan om te onderzoeken of dit haalbaar is in Westerlee (nabij de windmolens aan de N33). Deze locaties komen in het onderzoek naar voren vanwege hun ligging en de energievoorzieningen.

Meningen en/of ideeën doorgeven
Het perspectief is een eerste versie en geen definitief plan. Het is een discussiedocument waarop iedereen kan en mag reageren. De genoemde drie gemeenten en de provincie Groningen) zien via het online platform https://www.stemvanprovinciegroningen.nl al veel reacties binnenkomen. Meningen en/of ideeën doorgeven kan door een e-mail te sturen naar Petra Wetterauw via p.wetterauw@provinciegroningen.nl.

Bijeenkomsten
De gemeente Oldambt houdt deze maand een aantal bijeenkomsten. Gezien de coronamaatregelen wordt gewerkt met meerdere tijdsblokken en worden de bijeenkomsten in kleine groepen gehouden.

Woensdag 19 januari en donderdag 20 januari in Dorpshuis De Tille in Westerlee:
Bijeenkomst 1 van 16.30 tot 18.00 uur
Bijeenkomst 2 van 18.30 tot 20.00 uur 
Bijeenkomst 3 van 20.20 tot 22 uur

Woensdag 26 januari in de HarbourJazz Club in Winschoten
Bijeenkomst 1 van 16.30 tot 18.00 uur
Bijeenkomst 2 van 18.30 tot 20.00 uur 
Bijeenkomst 3 van 20.20 tot 22 uur

Aanmelden

Aanmelden (tot 13 januari) voor één van de bijeenkomsten is mogelijk door het sturen van een e-mail naar p.wetterauw@provinciegroningen.nl of een WhatsApp via 06-52761695.Geef bij de aanmelding naam,e-mailadres en/of telefoonnummer, het aantal personen en bij welke bijeenkomst (inclusief tijdsblok) men aanwezig is door. 

Reacties worden voorgelegd aan colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten
De reacties die de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt en de provincie Groningen  ontvangen via het online platform, via mail, tijdens (persoonlijke) gesprekken, tijdens de bijeenkomsten of op welke manier dan ook, worden begin dit jaar voorgelegd aan de colleges en medio dit jaar aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. 

Meer informatie

Meer informatie op https://www.stemvanprovinciegroningen.nl en https://www.provinciegroningen.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-a7/n33.