Gemeentebelangen Oldambt: ‘Kom als gemeenten en provincie gezamenlijk in verzet tegen extra gaswinning’

Uit een brief van demissionair minister Stef Blok (VVD) van Economische Zaken en Klimaat van 6 januari blijkt dat dit jaar in Groningen waarschijnlijk twee keer zoveel gas wordt gewonnen als gepland. Voor Gemeentebelangen Oldambt (GBO) aanleiding om aan de politieke bel te trekken.

Het ministerie van Economische Zaken ging uit van 3,9 miljard kubieke meter, maarnetbeheerder Gasunie Transport Services heeft berekend dat er tot 7,6 miljard kuub gas uit het Groningerveld gepompt moet worden.

Dit heeft te maken met het feit dat de stikstoffabriek in Zuidbroek, waar gas uit het buitenland wordt omgevormd naar laagcalorisch gas dat Nederlandse huishoudens kunnen gebruiken, later open kan. Verder wil Duitsland 1,1 miljard kuub gas uit Groningen om in zijn energiebehoefte te voorzien. 

Wanpraktijken niet langer tolereren

Fractievoorzitter Ger Klein van GBO: ,,Zowel bij gemeenten als bij de provincie is veel onrust ontstaan over de brief van Blok. En dat is natuurlijk volkomen begrijpelijk. Want in plaats van het, zoals was beloofd, dichtdraaien van de gaskraan, wordt deze dit jaar verder opengezet. Dit soort wanpraktijken moeten we niet langer tolereren, er is namelijk genoeg met de Groningers gesold. We hebben het college van Oldambt dan ook opgeroepen om via de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) in contact te treden met alle Groninger gemeenten en de provincie om gezamenlijk een vuist richting Den Haag te maken. We moeten het kabinet duidelijk maken dat de extra gaswinning volstrekt onacceptabel is.”

GBO zegt er alle vertrouwen in te hebben dat het college aan de oproep gevolg geeft.