Gedeputeerde Tjeerd van Dekken laat namens gemeenten ongenoegen blijken over verhoging gaswinning

Zoals bekend wil het nieuwe kabinet Rutte twee keer zoveel gas uit het Groningenveld gaan winnen dan was toegezegd. De NAM zou dit gasjaar - dat loopt van 1 oktober tot 30 september - 3,9 miljard kuub gas uit de grond gaan halen; maar dit wordt maximaal 7,6 miljard kuub. In een brief aan demissionair-minister Blok laat gedeputeerde Tjeerd van Dekken, namens de gemeenten, zijn ongenoegen blijken.

Van Dekken vindt de ernstige miscalculatie van de regering onacceptabel. Het voornemen om meer gas te winnen leidt volgens hem tot emotionele reacties onder de inwoners. 'Het gaat immers over hun veiligheid. Wij willen benadrukken dat wij niet akkoord kunnen gaan met het geschetste scenario en we verzoeken u dringend om alsnog alternatieven te onderzoeken. Daarnaast stellen wij hierbij nogmaals dat wij u houden aan de afspraak het Groningenveld eind 2023 te sluiten.'

'Het weer verhogen van de gaswinning is een enorme klap als het gaat om het vertrouwen van inwoners', schrijft Van Dekken verder. 'In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord wordt gesteld te willen werken aan herstel van vertrouwen. Uw besluit staat daar haaks op.'

Herstel van vertrouwen

De  Provincie wil op zeer korte termijn met beoogd staatssecretaris Vijlbrief in gesprek over de wijze waarop door de nieuwe regering kan worden gewerkt aan herstel van het vertrouwen. 'Daarvoor is, naast het gestand houden van de afspraken over het stoppen van de gaswinning, een budgettaire vertaling nodig van de toezeggingen die in het regeerakkoord zijn verwoord.'

Het gaat dan onder meer om: financiële middelen voor het oplossen van funderingsproblematiek; het ophogen van budget voor maatwerkoplossingen bij knelpunten in de uitvoering van de versterking; het ophogen van het budget voor de woningverbeteringssubsidie, zodat alle inwoners die daarvoor in aanmerking komen het bedrag ook daadwerkelijk kunnen krijgen.

Meeropbrengsten ten gunste van Groningen

Van Dekken stelt dat het onaanvaardbaar dat is dat de regering winsten behaalt uit het niet nakomen van afspraken, terwijl Groningen intussen met te krappe budgetten voor de versterking achterblijft. De Groninger gedeputeerde vindt dat als er toch extra winning uit het Groningenveld plaatsvindt de meeropbrengsten ten gunste moeten komen aan Groningen.