Partij voor het Noorden wil duidelijkheid over grote industrie bij Westerlee

Samen met de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt wil de Provincie Groningen komen tot een visie op het ontwikkelen van bedrijventerreinen voor grote bedrijven, het ruimtelijk perspectief A7/N33. (20 hectare en meer). In Oldambt wordt gekeken naar het gebied tussen Westerlee en Scheemda. De manier van communicatie richting de inwoners van Westerlee roept veel onrust en vragen op.

De Partij voor het Noorden (PvhN) is van mening dat werkgelegenheid belangrijk is voor het gebied, maar dat de beleidsbepalers ook verantwoordelijkheid hebben voor de directe leefomgeving van de inwoners van Westerlee en Scheemda die het aangaat en dan vooral de wijze van participatie en communicatie in dit proces. Vanuit de fractie zijn een aantal vragen aan het college gesteld over dit onderwerp.

Werkgelegenheid

PvhN wil met name weten of de plannen al definitief zijn, of dat de inwoners nog echt inspraak hebben. Ook heeft de fractie vragen over het communicatieproces nu en in de toekomst. Daarnaast wil de Oldambtster fractie concreet weten hoeveel werkgelegenheid deze megabedrijven opleveren en voor welke doelgroepen.

Meer op: https://hetstreekblad.nl/artikel/1189946/gemeente-oldambt-dient-voorstel-in-voor-twee-nieuwe-bedrijfslocaties-winschoten-oost-en-westerlee.html.