Aantal WW-uitkeringen in het Noorden neemt verder af

Regio - Het aantal WW-uitkeringen in het Noorden is in juli fors afgenomen. Aanhoudende economische groei zorgt voor betere perspectieven voor werkzoekenden. Toch zijn er sectoren waar de werkgelegenheid juist terugloopt. In de financiële dienstverlening neemt het aantal banen al jaren af.

Eind juli telde Groningen 9.415 WW-uitkeringen. Dat is 3,1procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juli af met 530 uitkeringen (-5,3 procent). In juli daalde de WW vooral in uitzendbureaus en bouw. Vanuit onderwijs nam de WW afgelopen maand licht toe. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 28,7 procent  (3.798) minder WW-uitkeringen.

UWV verstrekte eind juli in de provincie Friesland 10.719 WW-uitkeringen; 6,1 procent minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juli 27,3 proicent lager dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juli af met 4,9 procent naar 8.557. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 28,7 procent.

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 279.360. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 287.945. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 3,0 procent (-9.415). Alle provincies laten in juli een daling van het WW-bestand zien. De sterkste daling ten opzichte van vorige maand hebben de noordelijke provincies.