Manifest Seniorvriendelijke Gemeenten

Assen - Het aantal 55-plussers groeit ieder jaar. Een steeds interessanter en belangrijker wordende groep voor onder andere winkeliers, horeca, maar ook voor de overheid en de politieke partijen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht heeft KBO-PCOB het Manifest Seniorvriendelijke Gemeenten samengesteld en aangeboden aan de politieke partijen. KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maken zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. In de afdelingen ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Vrijwilligers zetten zich in als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach. De belangrijkste boodschap uit het Manifest is: ‘Stel mensen centraal en niet de regels’. Er zijn vijf speerpunten opgenomen die de komende raadsperiode aandacht verdienen. Deze zijn: - Voldoende inkomen voor ouderen. - Integrale aandacht voor wonen en zorg. - Een veilige gemeente. - Digitalisering zonder uitsluiting. Meer weten over het Manifest en de checklist seniorvriendelijke gemeente op www.kbo-pcob.nl.