RUG en Provincies onderzoeken overerfbare armoede in Veenkoloniën

REGIO - De Rijksuniversiteit Groningen gaat in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen onderzoek doen naar overerfbare armoede in de Drents-Groningse Veenkoloniën.

In de Veenkoloniën leven momenteel 12.000 gezinnen in armoede. In een groot aantal van deze gezinnen gaat het om armoedeproblematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het onderzoek moet gemeenten en organisaties helpen om hun aanpak van armoede in de regio effectiever te maken.

Alliantie van kracht tegen armoede

Samen met vele partijen actief in welzijn, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt, verenigd in de ‘Alliantie van kracht tegen armoede’, werken de 13 Veenkoloniale Groningse en Drentse gemeenten en provincies aan toekomstperspectief en leefbaarheid in de Veenkoloniën. Om de aanpak van armoede aan effectiviteit te laten winnen is nader onderzoek nodig naar de oorzaken en mechanismen van overerfbare armoede in dit gebied. De provincies willen de gemeenten in hun aanpak van het armoedeprobleem faciliteren. “De armoedeproblematiek waar de veenkoloniën mee te maken hebben, moet doorbroken worden”, zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar.” Gedeputeerde Henk Jumelet uit Drenthe: “Voor de leefbaarheid en de sociale situatie is het belangrijk dat we investeren in samenwerken en dat binnen die samenwerking ieder zijn rol pakt. De rol om als provincie een onderzoek te faciliteren past goed bij ons en daarom hebben we hiertoe het initiatief genomen met de RUG. Met de onderzoeksresultaten willen we daarna vooral de gemeenten ondersteunen bij het daadwerkelijk aanpakken van dit specifieke armoedeprobleem.”

Praktijkervaringen delen

Naast het financieren van het onderzoek naar overerfbare armoede vullen de provincies hun rol in door een platform te bieden voor de inmiddels verzamelde praktijkervaring. Naar aanleiding van een motie in het Drents Parlement wordt er op 25 september 2017 een brede werkconferentie georganiseerd over de aanpak van de armoedeproblematiek in de Veenkoloniën. Het onderzoek loopt in eerste instantie van 2017 tot 2020 en de beide provincies financieren ieder 30.000 euro per jaar gedurende de looptijd van het onderzoek. De resultaten worden gedeeld met alle relevante spelers in het werkveld.