Raad van Advies IVN Noord verwelkomt Lutz Jacobi

Assen - ‘De groenste politicus van Nederland’, Lutz Jacobi, neemt vanaf dit voorjaar zitting in de Raad van Advies van IVN Noord.

Lutz Jacobi zit nu nog in de Tweede Kamer namens de PvdA. Tijdens de aanstaande verkiezingen is ze niet meer herkiesbaar. Vanaf 2006 maakt zij al deel uit van de Tweede Kamer en is in die periode uitgegroeid tot een van de meest herkenbare Kamerleden. Binnen de Tweede Kamer heeft ze als woordvoerder zich o.a. sterk gemaakt voor thema's als de Wadden, natuur, Nationale Parken, water en landbouw. Thema's waar IVN dagelijks mee bezig is. Verder is Lutz Jacobi in het verleden directeur geweest van de GGD Friesland en is ze natuurlijk een Friesland-ambassadeur pur sang. IVN Noord houdt zich bezig met natuur- en duurzaamheidseducatie op ruim 400 basisscholen in Noord-Nederland. Ook voorlichting & educatie binnen de Nationale Parken, het vertalen van beleid naar de samenleving voor provincies en gemeenten behoren tot de kerntaken van IVN. IVN Noord groeit. Op dit moment werken in het Noorden dagelijks ruim 30 beroepskrachten en duizenden vrijwilligers aan deze IVN-boodschap. Mark Tuit, regiodirecteur IVN Noord: ‘Als IVN zijn we verheugd dat we onze Raad van Advies kunnen versterken met een kanjer als Lutz Jacobi. Als IVN kunnen we alleen maar profiteren van Lutz haar grote kennis en haar uitgebreide netwerk’.