Uitdeelpunt Eerste Hulp deelt 100 kerstpakketten uit

Winschoten - Uitdeelpunt Eerste Hulp stelt 100 kerstpakketten beschikbaar voor diegenen die net overal buiten vallen. Volgens de stichting is het namelijk een misvatting dat armoede alleen voorkomt bij mensen met een (bijstands-) uitkering.

"Zo is er een gezin met twee kinderen, waarvan de vader zich een slag in het ronde werkt. Inclusief kindgebonden budget moet het gezin rondkomen van ongeveer 1820 euro per maand", aldus de stichting.

Ook wordt een voorbeeld genoemd van een echtpaar dat samen 3000 euro per maand verdient. Nadat ze een huis kopen met een hypotheek van 750 euro per maand, wordt de vrouw werkeloos. Zij houden samen 1813 euro over.

Boven de bijstandsgrens

"In beide situaties valt men ongeveer 4,00 tot 11,00 euro per maand boven het inkomen van een bijstandsgezin, dat circa 1809 euro Inclusief toeslagen, bedraagt. Omdat deze mensen dus even iets boven de bijstandsgrens zitten vallen zij overal buiten. Deze groep mensen wordt een steeds grotere groep en zij kunnen vaak nergens aankloppen."

Mede om die reden stelt Stichting Uitdeelpunt Eerste Hulp ook dit jaar weer 100 kerstpakketten beschikbaar. De paketten worden op maandag 24 december tussen 10.00 en 17.00 uur uitgedeeld. Alleen mensen die elders - werk, voedselbank en dergelijke - geen kerstpakket krijgen, komen hiervoor in aanmerking.

Hulpgroep

Stichting Uitdeelpunt Eerste Hulp is in 2012 een hulpgroep gestart op Facebook. Op dit moment zijn er 4.689 leden. Zij helpen elkaar gratis en belangeloos. Ieder lid die iets over heeft - denk aan kleding, huisraad, tuinartikelen, etenswaar en fietsen -kan deze  spullen aan een medelid geven.