Boek Klaas Sportel - Midwolda 1968 & Cluco 167

Midwolda - Klaas Sportel is opgegroeid in Midwolda. In zijn jeugdtijd - midden jaren zestig - is hij met twee vrienden de jeugdbeweging Cluco 167 opgestart. Dit was de voorloper van het jeugdwerk en van de jeugdsozen in Midwolda en Oostwold. Over die periode heeft hij een boek op de markt gebracht: Midwolda 1968 & Cluco 167.

Vijftig  jaargeleden ontwikkelde de samenleving zich in rap tempo. Het werd tijd voor een frisse wind. Her en der hoorde men termen als Flower Power, liefde, vrede en vernieuwende popmuziek.

Stoeltjesdansen

Het dagelijks bestaan in Midwolda kabbelde gewoon door. Het bedrijfs- en het verenigingsleven floreerden, iedereen kende elkaar en de kerk was belangrijk. In 1968 arriveerden de moderne denkbeelden ook in het Oldambtster dorp. Na een startavond in de kelder van de gereformeerde kerk, waarbij het spel  Stoeltjesdansen’ populair was, namen de tieners Kees van Anken, Henk van der Klok en Klaas Sportel het initiatief tot een regelmatig terugkerende jeugdavond.

Geschiedenis geschreven

Onder de noemer ‘Cluco 167’, werd in september 1968 geschiedenis geschreven. In eerste instantie waren de avonden bestemd voor de plaatselijke christelijke jongeren, maar langzamerhand groeiden de jeugdavonden in de kelder van de kerk en later in gebouw Immanuël uit tot een populaire beweging. De bezoekers kwamen van heinde en ver. Het jongereninitiatief legde de basis voor de latere oprichting van de jeugdsozen Starhouse in Midwolda en Oostwold.

Bijna vijf jaar lang hield Cluco 167 het vol. De jongeren van Midwolda gingen zoetjes aan hun vleugels uitslaan. Vanaf 1972 werd discotheek en dancingbezoek aantrekkelijker. Klaas Sportel werd deejay in De Twee Oldambten en veel Cluco-bezoekers gingen met hem mee. Met de jeugdavonden in Midwolda hebben de initiatiefnemers een stuk regionale geschiedenis geschreven.

Deze historie is nu in boekvorm verschenen. Auteur Klaas Sportel overhandigde het eerste exemplaar van 'Midwolda 1968 & Cluco 167  in Het Koetshuis aan de Oldambtster waarnemend burgemeester Rika Pot. Het boekwerk, met een voorwoord van Jan P. Koers, schetst het dorp Midwolda in het Cluco-oprichtingsjaar 1968 en de opkomst en ondergang van de discoclub annex jeugdsoos.

Archief

Bij de samenstelling van het boek putte Sportel uit zijn eigen archief, maar toog onder andere ook naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daar vond hij een artikel uit 1972 in Vrij Nederland. Het verhaal is in het boek opgetekend en is vanaf nu voor iedereen verkrijgbaar.

Midwolda 1968 & Cluco 167 is een relaas van een omstreden tienerinitiatief in het Oldambt van de roerige jaren zestig en bevat tientallen foto’s, diverse verslagleggingen en knipsels uit het gemeenteblad Tam-Tam.

K. Sportel, Uitgeverij: Torenzee. ISBN: 978 90 9031186 9. Prijs: 12,00 euro, exclusief 2,00 euro verzendkosten. Verkrijgbaar en af te halen bij Jan Sportel, Zuiderweg 6, 9681 BM in Midwolda (06-51957015) of te bestellen per mail via klaspo@live.nl, met opgave van aantal en adresgegevens. Facebook: www.facebook.com/clucoarchief.