Een nieuw gewas in het Oldambt - 'lezersbrief'

Winschoten - We hebben er een nieuw gewas bij in het Oldambt dat het hele jaar door groeit; iedereen die er oog voor heeft kan het zien. Het gedijt prima in de bermen, maar ook op de uitgestrekte landerijen van de o zo prachtige graanrepubliek.

Het bijzondere van de nieuwe teelt is dat die maar één keer gezaaid hoeft te worden en je hebt er wel eeuwen plezier van. Het zaaigoed is divers van verschijningsvorm, maar is goed te herkennen door elke leek. Iedereen kan het zaaien en dat gebeurt dan ook op grote schaal. Gespecialiseerde transportbedrijven doen er aan mee, maar ook de kleine mens op de fiets of de wat grotere in de auto; en ja, zelfs een enkele wandelaar. Het is een kleurrijk geheel, zomer en winter.

Ik heb zelfs mensen gezien die het verzamelen, alsof het een kostbaar goed is, maar dat zijn er maar enkelen. Ik ben pas zo iemand gevolgd en wat bleek? Die gooide het rechtstreeks de kliko in! Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Ik ben op diegene afgestapt en heb haar toen gevraagd wat zij daar eigenlijk wel dacht weg te gooien. Met bittere stem antwoordde ze mij : "Plastic soep!"

B.A. Lans