PvhN stelt vragen over gevaarlijke situatie Hommesplein

Winschoten - De Partij voor het Noorden heeft aan het Oldambtster college vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het Hommesplein in Winschoten.

Het fietspad vóór het Dollard College aan het Hommesplein wordt door schoolgaande jeugd volop gebruikt. Vanuit de Huisartsengroepspraktijk Hommesplein is, volgens PvhN, al enkele malen melding gemaakt dat het fietspad op een meer dan onverantwoorde manier uitkomt op de weg. Dit zou, met name als de lesuren afgelopen zijn, al tot gevaarlijke situaties hebben geleid, zo wordt gesteld.

In de directe omgeving wordt hard gewerkt aan het wegenstelsel (Gaslaan) Het zou, volgens PvhN, een kleine ingreep zijn om het fietspad aan te sluiten op het fietspad van de Mr. D.U. Stikkerlaan. 

Partij voor het Noorden wil onder meer van het College weten waarom er niet voor deze oplossing is gekozen. Verder vraagt de partij of de portefeuillehouder kan kijken of het fietspad om te leggen is.