Waarom is er geen Dag van de Minima meer in de gemeente Oldambt?

Winschoten - Bijna 700 gezinnen in de gemeente Oldambt, die rond moeten zien te komen van een minimumloon hebben vorig jaar, tijdens de Dag van de Minima, onder meer een goed gevulde boodschappentas gekregen. Dit jaar is er geen Dag van de Minima.

VCP Oldambt wil weten waarom. De communisten hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het Oldambtster College.

VCP vindt dat  zo'n goedgevulde boodschappentas, zeker in de maand december, een welkome aanvulling is voor deze groep mensen. 

De boodschappentas werd vorig jaar medegefinancierd door bijdragen van de Lions Club Winschoten, Plus Veenstra en Etos Winschoten.

Wordt voor de minima nu iets anders voor geregeld?, wil de VCP van het College weten.