VVD pleit voor goede spoorverbinding in Oost-Groningen

Regio - De VVD-Statenfractie roept het College op om snel met een voorstel te komen over de spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal.

De spoorverbinding is nu enkel geschikt voor de stoomlocomotieven van het STAR
Museum. VVD-Statenlid Laura Dijkstra wil dat in de toekomst ook de inwoners elke
dag gebruik kunnen maken van de treinverbinding in Oost-Groningen.

Bereikbaarheid

“Het is goed voor de bereikbaarheid en economie van Oost-Groningen als de verbinding er komt. We hopen als VVD dat de Provincie actief aan de slag gaat met het maken van goede afspraken met gemeente, het Rijk, ProRail en het museum zodat we verder kunnen om dit plan te realiseren”, aldus VVD-Statenlid Dijkstra.

Ze vroeg in de commissie ook aandacht voor extra innovatie op het spoor, zoals inzetten op zelfrijdendetreinen en andere slimme innovaties.  

Voorstel

Gedeputeerde Fleur Gräper van verkeer en vervoer heeft aangegeven dat het College binnenkort met een voorstel komt over hoe we het gereserveerde geld gaan investeren in de spoorverbinding in Oost-Groningen.