Twintig jaar gymvereniging SCALA in Winschoten

Winschoten - De werkgroep Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde in 1998 het zogenoemde GALM-project ( Groningen Actief Leven Model).

Gepoogd werd in een aantal steden en dorpen in de provincie clubs op te zetten voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke handicap om zo ook die mensen meer in beweging te krijgen. In Winschoten lukte dat; op 4 december 1998 kwam de groep voor het eerst aan de Mr. D.U.  Stikkerlaan bijeen onder leiding van RUG-studente Baukje Ummels.

Aangepaste lichamelijke oefeningen

Twaalf dames en heren sloofden zich een uurtje uit met het doen van aangepaste lichamelijke oefeningen en het bedrijven van een spel met een bal of kegel en sloten elke keer af met een kop koffie met wat lekkers.

In november 2000 nam de gymnastiekver. HERA nam de organisatie over en sinds juli 2002 draait het clubje onder BATO. Het ledental is altijd vrij stabiel gebleven en schommelt tussen de 10 en 14.

Voortbestaan in de knel

Het laatste jaar komt het voortbestaan echter in de knel. Door overlijden van een lid, het stoppen van een 85-jarige en ziekte is het ledental in de buurt gekomen van de minimale 10 leden, die BATO stelt aan handhaving.

Mannen en vrouwen, die – ongeacht hun leeftijd - toch wel graag in clubverband iets willen doen aan hun lichamelijke conditie, maar niet meer in staat zijn om heel actief nog in wedstrijdverband aan een sport mee te doen, hebben hier de kans om toch in beweging te blijven.

Iedere vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur in de sporthal aan de Mr. D.U. Stikkerlaan. Een paar keer vrijblijvend meedoen is geen probleem. Bevalt het, dan wordt men daarna lid van de gymnastiekverenigin BATO.

Meer informatie

Voor meer informatie: 0597-418028 of 06-23393955.