VCP Oldambt wil debat over Poort van Winschoten

Winschoten - VCP Oldambt wil voor de raadsvergadering van 28 januari een interpellatiedebat over de ontwikkelingen rondom de Poort van Winschoten houden.

Gezien de financiële situatie van de gemeente Oldambt lijkt het de fractie van de VCP onwenselijk om de plannen zoals ze nu voorliggen ten uitvoer te brengen.

De financiële gevolgen van dit project, en met name de verhuizing van een gedeelte van het personeel, zijn volgens de VCP onoverzichtelijk. "Naar onze mening hoeft dit in deze moderne tijd ook niet meer. Medewerkers hoeven niet meer fysiek aanwezig te zijn om hun werkzaamheden uit te voeren. Thuiswerken komt op steeds meer plekken voor, en wordt ook gestimuleerd vanuit de overheid."

Het zou, zo stelt VCP Oldambt, raar zijn als de gemeente Oldambt hierbij achter zou blijven. Tevens zou dit in financiële zin alleen maar voordelig zijn, zo zeggen de communisten.

Meer informatie

Meer informatie over de Poort van Winschoten op https://www.gemeente-oldambt.nl/poort-van-winschoten