Minder bijstandsontvangers in alle leeftijdsgroepen

Winschoten - Nederland telde in september 439.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 21.000 minder dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds jaren deed zich in alle leeftijdsgroepen een daling voor. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Voor het eerst in bijna tien jaar zijn er minder 45-plussers in de bijstand dan een jaar eerder. Het gaat om een lichte daling: duizend personen. Eind september kwam het aantal bijstandsontvangers van 45 jaar of ouder hiermee uit op 233 duizend. Bij de jongere leeftijdsgroepen is al langer een daling zichtbaar. Het aantal jongeren onder de 27 jaar in de bijstand nam voor het vierde kwartaal op rij af, het aantal 27- tot 45-jarigen voor het zevende kwartaal.

Verhoging AOW-leeftijd

De jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd remt de uitstroom van 45-plussers. Bijstandsontvangers moeten langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verlaten voor pensioen. In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd met drie maanden verhoogd tot precies 66 jaar.