Belevenistafel voor De Tjamme

Beerta - Verpleeghuis De Tjamme in Beerta heeft sinds kort de beschikking over een Belevenistafel, die vorige week werd onthuld.

Dankzij de sponsering van diverse fondsen is het mogelijk gemaakt om de Belevenistafel van de firma Onwijs voor De Tjamme aan te schaffen. De opbrengst van de sponsoring is door het Premieplan via het Nationaal Ouderenfonds verdubbeld.

Het Premieplan is een initiatief van Nationaal Ouderenfonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Voor meer informatie: www.ouderenfonds.nl/premieplan.

Het Nationaal Ouderenfonds
Het Ouderenfonds steunt kwetsbare ouderen in Nederland met concrete diensten en activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de BoodschappenPlusBus, de Zilverlijn, de OuderenOmbudsman (0800 - 1325, gratis), kerstdiners en stranduitjes. Alles is hierbij gericht op het stimuleren van sociale contacten en zelfredzaamheid van ouderen om zo eenzaamheid te bestrijden.

Met de Belevenistafel wordt getracht om de bewoners van De Tjamme te activeren om in samenspel met anderen een bijzonder leuke activiteit te ondernemen.