De Hersenstichting vraagt hulp

Ondanks de voortgang in wetenschappelijk onderzoek, is er nog steeds veel onbekend over de hersenen. De Hersenstichting richt zich op onderzoek. "Hoe meer we van de hersenen begrijpen, hoe beter we ze gezond kunnen houden.”

Een kwart van de mensen heeft een hersenaandoening. "Het kan echt iedereen overkomen. Dat moet stoppen!”, aldus de Hersenstichting. Er is dus meer onderzoek nodig."

Mede daarom houdt de Hersenstichting ieder jaar een collecte om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek en voorlichting.  Mensen die willen collecteren kunnen zich aanmelden als collectant of collecteorganisator.

Meer informatie

Meer informatie op www.hersenstichting.nl. Mailen (collecte@hersenstichting.nl) of bellen tijdens kantooruren (070–3604816) kan ook.