Concrete plannen voor Veteranenhuis in Winschoten

Winschoten - De plannen zijn concreet, de gemeente Oldambt welwillend. Bovendien is er onder oud-militairen die uitgezonden zijn veel animo. Een locatie voor een Veteranenhuis hebben de initiatiefnemers Bert Nanninga, Jan Wekema, Ben Baas en Koert Inderwisch ook al: een pand in de Mauritsstraat in Winschoten.

"Veteranen willen hun verhaal kwijt", zegt Nanninga. "In hun directe omgeving kunnen ze dat vaak niet, in het Veteranenhuis wel. Het is een soort uitlaatklep."

Nanninga heeft zelf in Libanon gediend. "Nazorg bestond toen nog niet of nauwelijks. Je leverde na de missie je plunjezak in en dat was het. Vaak kwam later, en dat kan pas na tien, vijftien jaar zijn, de klap. Denk aan: herbeleving, nachtmerries doordat men niet over de gebeurtenissen in den vreemde kan en wil praten."

"Wanneer dat tot uiting komt? Dat kan van alles zijn, van een straaljager die overvliegt, een helikopter, oud en nieuw, maar ook de geur van een barbecue."

Beter geregeld

"Nu is het veel beter geregeld", vult Ben Baas, die zich onder meer bezighoudt met ambulante begeleiding, aan. "Veteranen die voor vier tot zes maanden zijn uitgezonden vallen na terugkeer in Nederland soms in een diep gat. Door te praten, zorg te leveren aan hen die dit nodig hebben, kun je voorkomen dat zij hier later de naweeën van krijgen."

"Veteranen moeten eerst erkennen dat ze nu,  in het dagelijkse leven, geen stoere militair meer is", zegt Nanninga, "daar begint het mee. Zelf had ik na mijn missie ook zoiets van 'Ja, en nu?' Toegeven dat je problemen hebt is ook moeilijk, zeker als militair. Je wilt aan de buitenwereld niet tonen dat je zwak bent. Maar er over praten is zo belangrijk, en dat kan in een Veteranenhuis, want iedereen daar weet waarover je het hebt. Of je nu in Libanon, Afghanistan, of Bosnië hebt gezeten."

Hobbels

Zoals bekend kent het Veteranenhuis een geschiedenis met flink wat hobbels. "We zaten eerst in Veendam, van 2011 tot 2013. Op last van de buurt zijn we daar toen weggegaan."

"De buurt dach dat in het Veteranenhuis werd gedronken en drugs werd gebruikt", zegt Wekema, "onzin, er werd bijvoorbeeld niet eens alcohol geschonken. Maar toch werd er weer geklaagd bij de gemeente."

"Toen we te horen kregen dat de gemeente Veendam plannen had om in 2017 het bestemmingsplan voor het pand te wijzigen, besloten we naar Winschoten te verhuizen", vult Nanninga aan.

"In 2014 hebben we onze intrek genomen in de oude koperslagerij aan de Trekweg. Daar is eind 2016 een einde aan gekomen. Laten we het er op houden dat het niet meer levensvatbaar was."

Energierekening

Het Veteranenhuis werd opgezadeld met een energierekening van 4000 euro. "Het bleek dat er naast ons pand een hennepplantage zat, en dat er een stroomkabel onder de grond liep van het Veteranenhuis naar dat pand. De wietkwekers, die met de noorderzon waren vertrokken, hadden dus illegaal stroom afgetapt van het Veteranenhuis", legt Wekema uit.

"Bij de inval daar, stond veel apparatuur er nog. Toch moesten wij die 4000 euro ophoesten", vult Nanninga uit. "Om dit te kunnen betalen zijn toen twee legervoertuigen verkocht. Eentje is naar een Veteranenhuis in België gegaan, en eentje naar een Veteranenhuis in Zeeland", vult Nanninga aan.

En verder: "Ik was er op een gegeven moment zo spuugzat van, dat ik besloot de stekker er uit te trekken. Er was bovendien geen geld meer. Al het geld wat ik er in had gestoken was op."

Behoefte

Later begon het toch weer te kriebelen. "Bovendien was er behoefte bij de Veteranen aan een ontmoetingsplek", gaat Wekema verder. "In een kringloopwinkel in Winschoten, die inmiddels al weer dicht is, werkte een Veteraan. Op een gegeven moment kwamen daar steeds meer Veteranen naar toe om bij te praten. Dit werd toen een soort ontmoetingsplek. Vergeet niet dat er in Oost-Groningen rond de 1400 Veteranen wonen."

"En in het Noorden heb je het al snel over twee-, drieduizend", zegt Nanninga. "In de locaties in Veendam en Winschoten kwamen dagelijks vijftien tot twintig man, uit diverse windstreken. Daaruit blijkt wel dat een Veteranenhuis voor oud-militairen erg belangrijk is."

Paar keer om tafel

Volgens Ben Baas zijn de initiatiefnemers en de gemeente Oldambt al een paar keer om tafel geweest over de invulling van het 'nieuwe' Veteranenhuis. "Het is de bedoeling dat we het eerste jaar subsidie krijgen, en dat we daarna onze eigen broek ophouden."

Nanninga steekt bovendien zijn Ereschuld (bijzondere uitkering voor Veteranen die door inzet tijdens oorlogsomstandigheden of crisisbeheersoperaties lichamelijk of psychisch gweond zijn geraakt en daar nog dagelijks de gevolgen van ervaren, red.) in het Veteranenhuis. Baas wil onder meer in een kantoortje zorg leveren.

De jaren daarna wordt geprobeerd met allerlei initiatieven - denk aan fietstochten, deelname aan de PTTS-loop en de RUN, voorlichting op scholen - de financiering rond te krijgen. 

Gehoopt wordt dat januari volgend jaar meer duidelijkheid is over de komst van het Veteranenhuis in Winschoten.

Meer informatie

Veteranen die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Ben Baas via b.baas@benbegeleidt.nl.