Pekela wil geen bestuurlijke fusie met Veendam

Pekela - Het antwoord van politiek Pekela op een brief van het Veendammer college van B en W om alsnog een onderzoek te laten verrichten naar een bestuurlijke fusie tussen beide gemeenten is keihard ‘nee’.

En over een eventuele opdeling van de Pekela’s valt helemaal niet te praten, zo spraken de Pekelder fractie medio vorige week zich unaniem uit. De politiek in Pekela vindt het onbegrijpelijk en zelfs genant dat het Veendammer college, na
alle eerdere verwikkelingen, überhaupt met een dergelijk voorstel durft te komen. Temeer omdat die hun eigen raad niet of nauwelijks over de brief heeft ingelicht. Bij een samenvoeging met alleen Veendam gaat Pekela de tweede viool spelen, zo is de algehele mening.

Stadskanaal

Pekela wil wel een fusie met de Parkstadgemeente als Stadskanaal ook deel neemt. Veendam wil dit niet. Op de raadsvergadering werd vooral aangedrongen op verbetering van de gezamenlijke ambtelijke organisatie Kompanjie. Veendam heeft op deze instantie nogal wat kritiek. Pekela is van mening dat de Kompanjie de laatste jaren juist beter begint te functioneren. Wel is het zo dat Veendam meer aan de organisatie betaalt, omdat de gemeente groter is. Daarom wil ze ook meer zeggenschap.

Bij de oprichting van de Kompanjie is echter afgesproken dat beide gemeenten het bestuur op basis van gelijkheid ter hand zullen nemen. Die afspraak wil Pekela in stand houden. Nu de gemeente het verzoek van Veendam heeft afgewezen is andermaal sprake van een status quo situatie. Die kan nog jaren duren. De kans bestaat echter dat de provincie op termijn gaat ingrijpen en de drie gemeenten dwingt tot een bestuurlijke fusie.

Andere buurgemeenten

Op de raadsbijeenkomst van vorige week werd door meerdere partijen geopperd ook nog maar weer eens te kijken naar andere buurgemeenten. Dat zijn Oldambt en Westerwolde. De VVD in Pekela vroeg het college te kijken of alsnog niet een grote gemeente Zuidoost-Groningen kan worden geformeerd. Met Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en Veendam.