Gemeente Westerwolde wil voetpad langs de Wedderweg in Vriescheloo

Vriescheloo - De gemeente Westerwolde onderzoekt of er een voetpad kan worden aangelegd langs de Wedderweg in Vriescheloo. De PvdA diende hierover woensdagavond een motie in.

Doordat er nu geen voetpad aanwezig is langs deze doorgaande weg, kan dit volgens de PvdA leiden tot verkeersonveilige situaties. Voetgangsers moeten nu namelijk deze doorgaande weg als wandelzone gebruiken.

De weg heeft een smalle fietsstrook. Deze strook is op een aantal plaatsen echter onderbroken, waardoor kinderen steeds de weg moeten oversteken.

Grond afstaan

Om het voetpad te realiseren is het nodig dat aanwonenden een stuk grond afstaan. In het verleden, vóór de herindeling, kwam dit plan ook al ter sprake.

De toenmalige gemeente Bellingwedde was wel voornemens het fietspad door te trekken. Dat betekende echter dat een aantal aanwonenden een stuk van hun grond moesten afstaan. Een aantal aanwonenden stemde hiermee in, een aantal niet.

Pieter Dinkla (VVD) wilde weten waarom er niet voor wordt gekozen in te zetten op een voetpad én een fietspad. Dit is volgens Stienus Melis (PvdA) geen optie daar de weg 'gefixeerd' is. "De weg ligt tussen twee bomenrijen." Versmallen van de weg, om zo een voet- en fietspad te realiseren, is geen optie. Mede omdat veel bussen en vrachtwagens gebruik maken van de genoemde weg.

En door nu alleen in te zetten op de aanleg van een voetpad hoopt de PvdA de aanwonenden, die eerst tegen het afstaan van een deel van hun grond waren, over de streep te trekken.

De koppen bij elkaar

Harm Jan Kuper (CDA) stelde voor dat de aanwonenden eerst de koppen bij elkaar moeten steken, om vervolgens met een voorstel te komen. Er zijn al gesprekken geweest met de Dorpsraad Vriescheloo en de gebiedsregisseur, zo werd gesteld.

Melis verwacht dat de aanwonenden die een stukje eigen terrein af moeten staan hier niet onwelwillend tegenover staan. Wat de (financiële) compensatie voor die aanwonenden is, werd niet duidelijk.

De motie werd, onder toeziend oog van de kersverse gemeentesecretaris Ali Flikkema (afgelopen maandag aangesteld), aangenomen.